Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Wyjazdy zagraniczne

Wyjazdy zagraniczne

Wyjazdy zagraniczne

Koordynatorzy ds. wyjazdów zagranicznych

Kierunek Audyt finansowy

Prof. UEK dr hab. Marcin Kędzior
Katedra Rachunkowości Finansowej
e-mail: kedziorm@uek.krakow.pl

 

Kierunek Bankowość i zarządzanie ryzykiem

dr Piotr Karaś
Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego
e-mail: piotr.karas@uek.krakow.pl

 

Kierunek Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia

semestr 2, 3 i 4
semestr 5 i 6, specjalność: Finanse i administracja publiczna

dr Katarzyna Mikołajczyk
Katedra Finansów i Polityki Finansowej
e-mail: koordynator.finanse@uek.krakow.pl

semestr 5 i 6, specjalność: Finanse przedsiębiorstw

dr Barbara Grabińska
Katedra Finansów i Polityki Finansowej
e-mail: grabinsb@uek.krakow.pl

semestr 5 i 6, specjalności: Rachunkowość i rewizja finansowa, Doradztwo podatkowe

Prof. UEK dr hab. Marcin Kędzior
Katedra Rachunkowości Finansowej
e-mail: marcin.kedzior@uek.krakow.pl

semestr 5 i 6, specjalność: Bankowość

dr Piotr Karaś
Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego
e-mail: piotr.karas@uek.krakow.pl

semestr 5 i 6, specjalność: Rynki finansowe

Prof. UEK dr hab. Andrzej Zyguła
Katedra Rynków finansowych
e-mail: zygulaa@uek.krakow.pl

semestr 2-6, specjalność: Corporate Finance and Accounting

dr Katarzyna Mikołajczyk
Katedra Finansów i Polityki Finansowej
e-mail: koordynator.finanse@uek.krakow.pl

Studia II stopnia:

Semestr 2,

Semestr 3 i 4, specjalności: Rachunkowość i rewizja, Rachunkowość menedżerska, Doradztwo podatkowe, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prof. UEK dr hab. Marcin Kędzior
Katedra Rachunkowości Finansowej
e-mail: marcin.kedzior@uek.krakow.pl

Semestr 3 i 4, specjalność: Finanse przedsiębiorstw

dr Barbara Grabińska
Katedra Finansów i Polityki Finansowej
e-mail: grabinsb@uek.krakow.pl

Semestr 2-4, specjalność: Corporate Finance and Accounting

dr Katarzyna Mikołajczyk
Katedra Finansów i Polityki Finansowej
e-mail: koordynator.finanse@uek.krakow.pl

 

Kierunek Rynki finansowe

Prof. UEK dr hab. Andrzej Zyguła
Katedra Rynków finansowych
e-mail: zygulaa@uek.krakow.pl

 

Kierunek Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

dr Barbara Grabińska
Katedra Finansów i Polityki Finansowej
e-mail: grabinsb@uek.krakow.pl