Kontrast

Dziekanat – Instytut FinansówObsługa administracyjna w roku akademickim 2020/2021

Pokoje 3 i 4 znajdują się w przyziemiu Budynku Głównego UEK.
Pokoje 010, 011, 011a, 012, 012a znajdują się na parterze w prawym skrzydle Budynku Głównego UEK.

Kierunek,
rok studiów
Pracownik Pokój Telefon
adres mailowy
STUDIA STACJONARNE
Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek: Finanse i rachunkowość
Studia I stopnia
I, II rok
Monika Urbaniak 012 12 293 5704
urbaniam@uek.krakow.pl
Studia I stopnia
III rok
lic. Agnieszka Kaczor 010 12 293 7589
akaczor@uek.krakow.pl
Studia I stopnia
Corporate  Finance and Accounting
I, II, III rok
mgr Karina Zientara-Janczur 011a 12 293 5111
zientark@uek.krakow.pl
Studia stacjonarne II stopnia
Kierunek: Finanse i rachunkowość
Studia II stopnia
I rok
mgr Beata Salawa 4 12 293 5101
salawab@uek.krakow.pl
Studia II stopnia
II rok
lic. Agnieszka Kaczor 010 12 293 7589
akaczor@uek.krakow.pl
Studia II stopnia
Corporate  Finance and Accounting
I, II rok
mgr Karina Zientara-Janczur 011a 12 293 5111
zientark@uek.krakow.pl
Kierunek: Audyt finansowy
Studia II stopnia
I rok
mgr Beata Salawa 4 12 293 5101
salawab@uek.krakow.pl
Studia II stopnia
II rok
Monika Urbaniak 012 12 293 5704
urbaniam@uek.krakow.pl
Studia II stopnia
III rok
lic. Agnieszka Kaczor 010 12 293 7589
akaczor@uek.krakow.pl
Kierunek: Bankowość i zarządzanie ryzykiem
Studia II stopnia
I rok
mgr Beata Salawa 4 12 293 5101
salawab@uek.krakow.pl
Studia II stopnia
II rok
Monika Urbaniak 012 12 293 5704
urbaniam@uek.krakow.pl
Kierunek: Rynki finansowe
Studia II stopnia
I rok
mgr Beata Salawa 4 12 293 5101
salawab@uek.krakow.pl
Studia II stopnia
II rok
Monika Urbaniak 012 12 293 5704
urbaniam@uek.krakow.pl
Kierunek: Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego
Studia II stopnia
II rok
Monika Urbaniak 012 12 293 5704
urbaniam@uek.krakow.pl
STUDIA NIESTACJONARNE
Studia niestacjonarne I stopnia
Kierunek: Finanse i rachunkowość
Studia I stopnia
I, III rok
inż. Ilona Strzelecka 3 12 293 5110
strzelei@uek.krakow.pl
Studia I stopnia
II  rok
mgr Karina Zientara-Janczur 011a 12 293 5111
zientark@uek.krakow.pl
Studia niestacjonarne II stopnia
Kierunek: Finanse i rachunkowość
Studia II stopnia
I rok
mgr Beata Salawa 4 12 293 5101
salawab@uek.krakow.pl
Studia II stopnia
II rok
mgr Karina Zientara-Janczur 011a 12 293 5111
zientark@uek.krakow.pl
Kierunek: Audyt finansowy
Studia II stopnia
I, II rok
inż. Ilona Strzelecka 3 12 293 5110
strzelei@uek.krakow.pl
Studia II stopnia
III rok
mgr Karina Zientara-Janczur 011a 12 293 5111
zientark@uek.krakow.pl
Kierunek: Bankowość i zarządzanie ryzykiem
Studia II stopnia
I, II rok
inż. Ilona Strzelecka 3 12 293 5110
strzelei@uek.krakow.pl

Student kończący studia zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do końca sesji poprawkowej ostatniego semestru tj.

  •  semestrze letnim 2019/20 do 14.09.2020 (termin przedłużony do 30.09.2020)

Szczegóły odnośnie procedury dyplomowania: Kliknij


Studenci powtarzający semestr letni 2019/20 lub powracający po urlopie okolicznościowym powinni złożyć oświadczenie o podjęciu studiów przed rozpoczęciem realizowanego semestru . Informacje odnośnie powtarzania semestru (w tym informacje dotyczące nowych promotorów) dostępne są pod linkiem: https://if.uek.krakow.pl/studenci/dokumenty-do-pobrania/ .