Dyżury dziekanatu (obsługa administracyjna oraz ogłoszenia Dziekanatu znajdują się poniżej)

 

Do odwołania, wprowadza  się  elektroniczny  (w   formie   wiadomości e-mail ) tryb obsługi studentów i pracowników w Dziekanacie.
Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa.

 

Dziekanacie Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa dyżury będą pełniły:

– 31.03.2020 r. (wtorek) 9.00 – 14.00 inż. Agnieszka Grzegorek, 12 293 54 58, grzegora@uek.krakow.pl
– 03.04.2020 r. (piątek) 9.00 – 14.00 inż. Ilona Strzelecka, 12 293 51 10, strzelei@uek.krakow.pl
– 07.04.2020 r. (wtorek) 9.00 – 14.00 mgr Dorota Kulwicka, 12 293 75 89, zgudd@uek.krakow.pl
– 09.04.2020 r. (czwartek) 9.00 – 14.00 mgr inż. Barbara Kwiecień, 12 293 58 70, kwiecieb@uek.krakow.pl

Dyżur pełniony jest wyłącznie w celu kontaktu telefonicznego i mailowego w godzinach 9.00 – 14.00

 • 14.04.2020 r. lic. Agnieszka Kaczor, tel. 12 293 51 01, akaczor@uek.krakow.pl
 • 17.04.2020 r. Monika Urbaniak, tel. 12 293 57 04, urbaniam@uek.krakow.pl
  Jadwiga Jędras, tel. 12 293 52 19, jedrasj@uek.krakow.pl
 • 21.04.2020 r. mgr Dorota Kulwicka, tel. 12 293 75 89, zgudd@uek.krakow.pl
 • 24.04.2020 r. inż. Agnieszka Grzegorek, tel. 12 293 54 58, grzegora@uek.krakow.pl
 • 28.04.2020 r. Monika Urbaniak, tel. 12 293 57 04, urbaniam@uek.krakow.pl
 • 30.04.2020 r. mgr inż. Barbara Kwiecień, 12 293 58 70, kwiecieb@uek.krakow.pl

Studenci proszeni są o kierowanie wniosków mailowo bezpośrednio do pracowników Dziekanatu. Dokumenty te, dopiero po opatrzeniu stosownymi adnotacjami, zostaną przesłane do Dyrektorów oraz Zastępców Dyrektorów poszczególnych instytutów celem rozpatrzenia.

 


Ogłoszenia dziekanatu

 

UWAGA! Z uwagi na rozwijającą się sytuację w kraju, w Instytucie Finansów i Instytucie Prawa, zostały wprowadzone określone procedury:

 • Zwolnienia z opłat dla studentów, osiągających wybitne wyniki w nauce, pojawią się w kwietniu
 • Zapisy na specjalności na rok akademicki 2020/21: kliknij
 • Zajęcia on-line: Studenci, jeśli nie skontaktowaliście się jeszcze z prowadzącym zajęcia (ćwiczenia/wykład/inne) prosimy o nawiązanie tego kontaktu (prośba, aby jeden przedstawiciel z grupy dziekańskiej napisał maila do prowadzącego zajęcia)
 • Oceny, a dostarczenie indeksu: studenci, którzy mają wszystkie oceny w Wirtualnej Uczelni nie muszą dostarczać indeksów do Dziekanatu. Takim osobom zostanie zaliczony semestr na podstawie wprowadzonych ocen, a czas na dostarczenie indeksów w takim przypadku, na tę chwilę, został określony na koniec kwietnia – sprawdźcie czy macie wszystkie oceny na swoim koncie
 • Oceny: wszyscy studenci powinni sprawdzić czy mają wprowadzone oceny do systemu (USOS, Wirtualna Uczelnia), a w przypadku ich braku, skontaktować się z prowadzącym celem jego wpisu (USOS, Wirtualna Uczelnia) i dostarczyć indeks do Dziekanatu (Wirtualna Uczelnia)
 • Rozliczenie semestru: osoby, które mają wprowadzone wszystkie oceny do systemu lub które złożyły indeks w Dziekanacie – prosimy o cierpliwość w kwestii zaliczenia semestru oraz niezgłaszanie się w obecnej sytuacji po odbiór indeksów. Termin odbioru indeksów nie jest określony
 • Podania: osoby, które chcą złożyć podanie powinny sprawdzić czy mają wszystkie oceny wpisane do systemu. Jeśli nie, należy skontaktować się z prowadzącym o pilne wprowadzenie ocen i dostarczyć indeks (indeks dotyczy studentów, obsługiwanych w Wirtualnej Uczelni)
 • Podania: Wszelkie podania możecie Państwo przesyłać na adres mailowy pracowników Dziekanatu Instytutu (dot. Instytutu Finansów i Instytutu Prawa) w formie skanu/czytelnego zdjęcia (zdjęcie powinno obejmować całą kartkę). Wnioski muszą być podpisane, a ich oryginały przesłane pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem Dziekanat Instytutu Finansów lub Dziekanat Instytutu Prawa, w zależności jakiego kierunku sprawa dotyczy) lub bezwzględnie dostarczone w terminie późniejszym. Dotyczy to także rozliczenia wyjazdów stypendialnych (przesłane powinny zostać: Learning Agreement, Changes during mobility, Transkrypt zaliczonych przedmiotów z akceptacją BPZ, opis przedmiotów w j. polskim z akceptacją BPZ + liczba godzin dla każdego przedmiotu).  Prosimy o sprawdzenie jaki pracownik w Dziekanacie obsługuje Państwa formę studiów.
 • Legitymacje studenckie:  “Na prośbę Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP – Dominika Leżańskiego, Minister podjął decyzję o automatycznym przedłużeniu okresu ważności legitymacji studenckich do 31 maja 2020 roku” ( https://www.krasp.org.pl/pl/Aktualnosci/?id=21196/Dzialania_zapobiegajace_rozprzestrzenianiu_sie_SARS-CoV-2)
 • Obrony  zaplanowane na 18.03.2020 zostają odwołane (kierunek Audyt Finansowy)

Komunikat od Kanclerza UEK:

Zmiana terminu opłat za studia

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

W związku z zamknięciem Uczelni termin opłat za studia, w tym: opłaty za semestr, opłaty za powtarzanie przedmiotu, opłaty za powtarzanie semestru, zostaje przesunięty do dnia 30 kwietnia 2020 r. O terminie trzeciej raty zostaniecie Państwo powiadomieni w oddzielnym komunikacie.

Z poważaniem

Kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Mirosław Chechelski

Dział Rozliczeń Studentów i Doktorantów

 

UWAGA!

KOMUNIKAT nr 2 PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW:   Najnowsze informacje dla studentów w sprawie rozliczenia semestru-/kliknij/

Oświadczenie studenta – pobierz


Student jest zobowiązany do dostarczenia wszelkich dokumentów niezbędnych do rozliczenia semestru zimowego 2019/20 do 16.03.2020  (m.in. podania dot. wpisów warunkowych, indeks -jeśli dotyczy)
– w obecnej sytuacji należy wysłać pocztą bądź skan na e-maila.

Dostarczony do Dziekanatu indeks musi być uzupełniony o:

– nazwiska wykładowców oraz nazwy przedmiotów,

– liczbę godzin przedmiotu (wykładów+ćwiczeń)

– wpis zaliczenia przedmiotu (ocena+podpis wykładowcy)

– data zaliczenia/egzaminu

– punkty ECTS

 

Informujemy, że wpis w indeksie/uzyskanie zaliczenia w protokole elektronicznym z praktyk studenckich wymagany jest w semestrze przewidzianym przez plan studiów, nawet w przypadku wcześniejszej realizacji praktyki przez studenta.


Student kończący studia zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do końca sesji poprawkowej ostatniego semestru tj.

 • w semestrze zimowym 2019/20 do 9.03.2020
 • w semestrze letnim 2019/20 do 14.09.2020

Szczegóły odnośnie procedury dyplomowania: Kliknij


Studenci powtarzający semestr letni 2019/20 lub powracający po urlopie okolicznościowym w semestrze letnim 2019/20 powinni złożyć oświadczenie o podjęciu studiów do 15.02.2020. Informacje odnośnie powtarzania semestru (w tym informacje dotyczące nowych promotorów) dostępne są pod linkiem: https://if.uek.krakow.pl/studenci/dokumenty-do-pobrania/ .


DYŻURY DYREKTORÓW INSTYTUTÓW


ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU dla studentów I i II roku 2019/2020  /kliknij/ 


ZAPISY DO PROMOTORÓW dla studentów kierunku Audyt Finansowy /kliknij/


URUCHOMIONE PRZEDMIOTY DO WYBORU na rok akademicki 2019/2020 (kliknij)

URUCHOMIONE SPECJALNOŚCI na rok akademicki 2019/2020 (kliknij)

URUCHOMIONE SPECJALNOŚCI I WYKŁADY DO WYBORU na rok akademicki  2018/2019 (kliknij)

PRACA DYPLOMOWA I OBRONA (kliknij)


Studenckie praktyki zawodowe – procedura i opiekunowie praktyk

Opiekunowie I roku, pełnomocnicy ds. osób niepełnosprawnych i koordynatorzy ds. wyjazdów zagranicznych


WZORY PODAŃ  /kliknij/


Kierownictwo dziekanatu

Kierownik dziekanatu

mgr Jolanta Salwa
pok. 011 (parter, Budynek Główny)

Zastępca kierownika dziekanatu

mgr Katarzyna Światłoń
pok. 011a (parter, Budynek Główny)
e-mail: swiatlok@uek.krakow.pl

 

Kierunek
Rok Pracownik Pokój Kontakt

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Finanse i rachunkowość

I stopnia

I, III rok Monika Urbaniak 012 12 293 5704

urbaniam@uek.krakow.pl

Finanse i rachunkowość

I stopnia

II rok mgr inż. Jadwiga Węglarz 010 12 293 5457
weglarzj@uek.krakow.pl
Corporate  Finance and Accounting I, II, III rok mgr Katarzyna Bakalarz 012 dzk.fi@uek.krakow.pl

STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Prawo I, II, III, V rok mgr Dorota Kulwicka 010 12 293 7589
zgudd@uek.krakow.pl
Prawo IV rok mgr Katarzyna Światłoń 011 a 12 293 5584
swiatlok@uek.krakow.pl

STACJONARNE II STOPNIA

Audyt finansowy

II stopień

I rok Monika Urbaniak 012 12 293 5704

urbaniam@uek.krakow.pl

Audyt finansowy

II stopień

II rok mgr inż. Jadwiga Węglarz 010 12 293 5457
weglarzj@uek.krakow.pl
Audyt finansowy

II stopień

 III rok lic. Agnieszka Kaczor 012 a 12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl
Bankowość i zarządzanie ryzykiem

II stopień

 I rok Monika Urbaniak 012 12 293 5704

urbaniam@uek.krakow.pl

Bankowość i zarządzanie ryzykiem

II stopień

 II rok mgr inż. Jadwiga Węglarz 010 12 293 5457
weglarzj@uek.krakow.pl
Finanse i rachunkowość

II stopień

 I rok mgr Katarzyna Swiatłoń 011 a 12 293 5584
swiatlok@uek.krakow.pl
Finanse i rachunkowość

II stopień

 II rok mgr inż. Jadwiga Węglarz 010 12 293 5457
weglarzj@uek.krakow.pl
Corporate  Finance and Accounting

II stopień

 I, II rok mgr Katarzyna Bakalarz 012 12 293 5111
dzk.fi@uek.krakow.pl
Rynki finansowe

II stopień

 I rok Monika Urbaniak 012 12 293 5704

urbaniam@uek.krakow.pl

Rynki finansowe

II stopień

 II rok mgr inż. Jadwiga Węglarz 010 12 293 5457
weglarzj@uek.krakow.pl
Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

II stopień

 I rok Monika Urbaniak 012 12 293 5704

urbaniam@uek.krakow.pl

NIESTACJONARNE I STOPNIA

Finanse i rachunkowość

I stopnia

I rok lic. Agnieszka Kaczor 012 a 12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl
Finanse i rachunkowość

I stopnia

 II, III rok inż. Ilona Strzelecka 012 a 12 293 5110
strzelei@uek.krakow.pl

NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Prawo  I, III, V rok mgr Dorota Kulwicka 010 12 293 7589
zgudd@uek.krakow.pl

NIESTACJONARNE II STOPNIA

Audyt finansowy

II stopnia

 I rok inż. Ilona Strzelecka 012 a 12 293 5110
strzelei@uek.krakow.pl
Studia II stopnia
II rok
 II rok mgr Katarzyna Bakalarz 012 12 293 5111

dzk.fi@uek.krakow.pl

Studia II stopnia
III rok
III rok lic. Agnieszka Kaczor 012 a 12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl
Bankowość i zarządzanie ryzykiem

II stopień

I rok inż. Ilona Strzelecka 012 a 12 293 5110
strzelei@uek.krakow.pl
Bankowość i zarządzanie ryzykiem

II stopień

 II rok mgr Katarzyna Bakalarz 012 12 293 5111
dzk.fi@uek.krakow.pl
Finanse i rachunkowość

II stopień

 I rok lic. Agnieszka Kaczor 012 a 12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl
Finanse i rachunkowość

II stopień

 II rok mgr Katarzyna Bakalarz 012 12 293 5111
dzk.fi@uek.krakow.pl
Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

II stopień

 I rok inż. Ilona Strzelecka 012a 12 293 5110
strzelei@uek.krakow.pl

 

 


 


Odbiór dyplomów
(obrony czerwiec – wrzesień 2019): • Studia I stopnia stacjonarne

  Finanse i rachunkowość – Monika Urbaniak, pokój 012
 • Studia II stopnia stacjonarne
  Finanse i rachunkowość – mgr Katarzyna Światłoń, pokój 011a
  Bankowość i zarządzanie ryzykiem, Rynki Finansowe, Zarządzanie finansami państwa i samorządu teryt.  – Agnieszka Kaczor, pokój 012a
 • Studia niestacjonarne I stopnia
  Finanse i rachunkowość – Ilona Strzelecka, pokój 012a
 • Studia II stopnia niestacjonarne – Agnieszka Kaczor, pokój 012a
 • Studia w języku angielskim/Corporate Finance&Accounting/ – mgr Katarzyna Bakalarz, pok. 012