Kontrast

Dziekanat – Instytut Finansów

Kierownictwo dziekanatu

mgr inż. Jadwiga Węglarz
PO Kierownika Dziekanatu Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

inż. Małgorzata Kozik
Zastępca Kierownika Dziekanatu Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa


Dyżury dziekanatu

Od dnia 1 września br. wszelkie sprawy proszę kierować drogą mailową bezpośrednio do pracowników dziekanatu obsługujących dany kierunek studiów.

Ze względu na wprowadzenie pracy zdalnej pracownikom dziekanatu, w sytuacjach szczególnie wymagających kontaktu osobistego, należy odpowiednio wcześniej mailowo ustalić termin wizyty w dziekanacie.

Godziny przyjmowania studentów (po wcześniejszym ustaleniu terminu) w Dziekanacie Instytutu  Finansów
poniedziałek 11.00 – 14.00
wtorek 11.00 – 14.00
środa 11.00 – 14.00
czwartek 11.00 – 14.00
piątek dzień wewnętrzny (14:00-17:00 tylko dla studiów niestacjonarnych)

Dyżury w soboty w godz. 8.00-13.00 tylko w poniższe terminy wyłącznie po wcześniejszym mailowym ustaleniu celu i godziny wizyty  :

 • 10.10.2020 r.
 • 17.10.2020 r.
 • 24.10.2020 r.
 • 14.11.2020 r.
 • 04.12.2020 r.

Ogłoszenia dziekanatu

UWAGA! Z uwagi na rozwijającą się sytuację w kraju, w Instytucie Finansów zostały wprowadzone określone procedury:

 • Zajęcia on-line: Studenci, jeśli nie skontaktowaliście się jeszcze z prowadzącym zajęcia (ćwiczenia/wykład/inne) prosimy o nawiązanie tego kontaktu (prośba, aby jeden przedstawiciel z grupy dziekańskiej napisał maila do prowadzącego zajęcia)
 • Indeksy: zostają wycofane z obiegu od semestru letniego 19/20
 • Oceny: wszyscy studenci powinni sprawdzić czy mają wprowadzone oceny do systemu (USOS, Wirtualna Uczelnia), a w przypadku ich braku, skontaktować się z prowadzącym celem jego wpisu (USOS, Wirtualna Uczelnia)
 • Podania: osoby, które chcą złożyć podanie powinny sprawdzić czy mają wszystkie oceny wpisane do systemu. Jeśli nie, należy skontaktować się z prowadzącym o pilne wprowadzenie ocen. Wszelkie podania możecie Państwo przesyłać na adres mailowy pracowników Dziekanatu Instytutu Finansów w formie skanu/czytelnego zdjęcia (zdjęcie powinno obejmować całą kartkę). Wnioski muszą być podpisane, a ich oryginały przesłane pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem Dziekanat Instytutu Finansów lub Dziekanat Instytutu Prawa, w zależności jakiego kierunku sprawa dotyczy) lub bezwzględnie dostarczone w terminie późniejszym. Dotyczy to także rozliczenia wyjazdów stypendialnych (przesłane powinny zostać: Learning Agreement, Changes during mobility, Transkrypt zaliczonych przedmiotów z akceptacją BPZ, opis przedmiotów w j. polskim z akceptacją BPZ + liczba godzin dla każdego przedmiotu).  Prosimy o sprawdzenie jaki pracownik w Dziekanacie obsługuje Państwa formę studiów.
 • Legitymacje studenckie:   ważność przedłużona  do 60 dni od zamknięcia Uczelni

WZORY PODAŃ  /kliknij/


Obsługa administracyjna w roku akademickim 2020/2021

Pokoje 3 i 4 znajdują się w przyziemiu Budynku Głównego UEK.
Pokoje 010, 011, 011a, 012, 012a znajdują się na parterze w prawym skrzydle Budynku Głównego UEK.

Kierunek,
rok studiów
Pracownik Pokój Telefon
adres mailowy
STUDIA STACJONARNE
Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek: Finanse i rachunkowość
Studia I stopnia
I, II rok
Monika Urbaniak 012 12 293 5704
urbaniam@uek.krakow.pl
Studia I stopnia
III rok
lic. Agnieszka Kaczor 011a 12 293 5584
akaczor@uek.krakow.pl
Studia I stopnia
Corporate  Finance and Accounting
I, II, III rok
mgr Karina Zientara-Janczur 012a 12 293 5111
zientark@uek.krakow.pl
Studia stacjonarne II stopnia
Kierunek: Finanse i rachunkowość
Studia II stopnia
I rok
mgr Beata Salawa 4 12 293 5101
salawab@uek.krakow.pl
Studia II stopnia
II rok
lic. Agnieszka Kaczor 011a 12 293 5584
akaczor@uek.krakow.pl
Studia II stopnia
Corporate  Finance and Accounting
I, II rok
mgr Karina Zientara-Janczur 012a 12 293 5111
zientark@uek.krakow.pl
Kierunek: Audyt finansowy
Studia II stopnia
I rok
mgr Beata Salawa 4 12 293 5101
salawab@uek.krakow.pl
Studia II stopnia
II rok
Monika Urbaniak 012 12 293 5704
urbaniam@uek.krakow.pl
Studia II stopnia
III rok
lic. Agnieszka Kaczor 011a 12 293 5584
akaczor@uek.krakow.pl
Kierunek: Bankowość i zarządzanie ryzykiem
Studia II stopnia
I rok
mgr Beata Salawa 4 12 293 5101
salawab@uek.krakow.pl
Studia II stopnia
II rok
Monika Urbaniak 012 12 293 5704
urbaniam@uek.krakow.pl
Kierunek: Rynki finansowe
Studia II stopnia
I rok
mgr Beata Salawa 4 12 293 5101
salawab@uek.krakow.pl
Studia II stopnia
II rok
Monika Urbaniak 012 12 293 5704
urbaniam@uek.krakow.pl
Kierunek: Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego
Studia II stopnia
II rok
Monika Urbaniak 012 12 293 5704
urbaniam@uek.krakow.pl
STUDIA NIESTACJONARNE
Studia niestacjonarne I stopnia
Kierunek: Finanse i rachunkowość
Studia I stopnia
I, III rok
inż. Ilona Strzelecka 3 12 293 5110
strzelei@uek.krakow.pl
Studia I stopnia
II  rok
mgr Karina Zientara-Janczur 012a 12 293 5111
zientark@uek.krakow.pl
Studia niestacjonarne II stopnia
Kierunek: Finanse i rachunkowość
Studia II stopnia
I rok
mgr Beata Salawa 4 12 293 5101
salawab@uek.krakow.pl
Studia II stopnia
II rok
mgr Karina Zientara-Janczur 012a 12 293 5111
zientark@uek.krakow.pl
Kierunek: Audyt finansowy
Studia II stopnia
I, II rok
inż. Ilona Strzelecka 3 12 293 5110
strzelei@uek.krakow.pl
Studia II stopnia
III rok
mgr Karina Zientara-Janczur 012a 12 293 5111
zientark@uek.krakow.pl
Kierunek: Bankowość i zarządzanie ryzykiem
Studia II stopnia
I, II rok
inż. Ilona Strzelecka 3 12 293 5110
strzelei@uek.krakow.pl

Student kończący studia zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do końca sesji poprawkowej ostatniego semestru tj.

 •  semestrze letnim 2019/20 do 14.09.2020 (termin przedłużony do 30.09.2020)

Szczegóły odnośnie procedury dyplomowania: Kliknij


Studenci powtarzający semestr letni 2019/20 lub powracający po urlopie okolicznościowym powinni złożyć oświadczenie o podjęciu studiów przed rozpoczęciem realizowanego semestru . Informacje odnośnie powtarzania semestru (w tym informacje dotyczące nowych promotorów) dostępne są pod linkiem: https://if.uek.krakow.pl/studenci/dokumenty-do-pobrania/ .