Kontrast

Dziekanat – Instytut Finansów

DYŻURY DZIEKANATU KOLEGIUM EFiP

Od dnia 1 września br. wszelkie sprawy proszę kierować drogą mailową bądź telefonicznie bezpośrednio do pracowników dziekanatu obsługujących dany kierunek studiów.

W sytuacjach szczególnie wymagających kontaktu osobistego z pracownikiem dziekanatu, należy odpowiednio wcześniej mailowo ustalić termin wizyty w dziekanacie.

INFORMACJE DLA NOWO-PRZYJĘTYCH STUDENTÓW W ROKU 2020/2021 /kliknij/


Ogłoszenia dziekanatu

UWAGA! Z uwagi na rozwijającą się sytuację w kraju, w Instytucie Finansów i Instytucie Prawa, zostały wprowadzone określone procedury:

 • Zajęcia on-line: Studenci, jeśli nie skontaktowaliście się jeszcze z prowadzącym zajęcia (ćwiczenia/wykład/inne) prosimy o nawiązanie tego kontaktu (prośba, aby jeden przedstawiciel z grupy dziekańskiej napisał maila do prowadzącego zajęcia)
 • Indeksy: zostają wycofane z obiegu od semestru letniego 19/20
 • Oceny: wszyscy studenci powinni sprawdzić czy mają wprowadzone oceny do systemu (USOS, Wirtualna Uczelnia), a w przypadku ich braku, skontaktować się z prowadzącym celem jego wpisu (USOS, Wirtualna Uczelnia)
 • Podania: osoby, które chcą złożyć podanie powinny sprawdzić czy mają wszystkie oceny wpisane do systemu. Jeśli nie, należy skontaktować się z prowadzącym o pilne wprowadzenie ocen. Wszelkie podania możecie Państwo przesyłać na adres mailowy pracowników Dziekanatu Instytutu Finansów w formie skanu/czytelnego zdjęcia (zdjęcie powinno obejmować całą kartkę). Wnioski muszą być podpisane, a ich oryginały przesłane pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem Dziekanat Instytutu Finansów lub Dziekanat Instytutu Prawa, w zależności jakiego kierunku sprawa dotyczy) lub bezwzględnie dostarczone w terminie późniejszym. Dotyczy to także rozliczenia wyjazdów stypendialnych (przesłane powinny zostać: Learning Agreement, Changes during mobility, Transkrypt zaliczonych przedmiotów z akceptacją BPZ, opis przedmiotów w j. polskim z akceptacją BPZ + liczba godzin dla każdego przedmiotu).  Prosimy o sprawdzenie jaki pracownik w Dziekanacie obsługuje Państwa formę studiów.
 • Legitymacje studenckie:   ważność przedłużona do 30.11.2020 – na podstawie poprzedniego hologramu do 31.03.2020

Student kończący studia zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do końca sesji poprawkowej ostatniego semestru tj.

 • w semestrze zimowym 2019/20 do 9.03.2020
 • w semestrze letnim 2019/20 do 14.09.2020 (termin przedłużony do 30.09.2020)

Szczegóły odnośnie procedury dyplomowania: Kliknij


Studenci powtarzający semestr letni 2019/20 lub powracający po urlopie okolicznościowym w semestrze letnim 2019/20 powinni złożyć oświadczenie o podjęciu studiów do 15.02.2020. Informacje odnośnie powtarzania semestru (w tym informacje dotyczące nowych promotorów) dostępne są pod linkiem: https://if.uek.krakow.pl/studenci/dokumenty-do-pobrania/ .


DYŻURY DYREKTORÓW INSTYTUTÓW


ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU dla studentów I i II roku 2019/2020  /kliknij/ 


ZAPISY DO PROMOTORÓW dla studentów kierunku Audyt Finansowy /kliknij/


URUCHOMIONE PRZEDMIOTY DO WYBORU na rok akademicki 2019/2020 (kliknij)

URUCHOMIONE SPECJALNOŚCI na rok akademicki 2019/2020 (kliknij)

URUCHOMIONE SPECJALNOŚCI I WYKŁADY DO WYBORU na rok akademicki  2018/2019 (kliknij)

PRACA DYPLOMOWA I OBRONA (kliknij)


Studenckie praktyki zawodowe – procedura i opiekunowie praktyk

Opiekunowie I roku, pełnomocnicy ds. osób niepełnosprawnych i koordynatorzy ds. wyjazdów zagranicznych


WZORY PODAŃ  /kliknij/


Kierownictwo dziekanatu

Kierownik dziekanatu

mgr Jolanta Salwa
pok. 011 (parter, Budynek Główny)

Zastępca kierownika dziekanatu

PO – mgr Dorota Kulwicka
pok. 010 (parter, Budynek Główny)

mgr Katarzyna Światłoń (nieobecna)
pok. 011a (parter, Budynek Główny)

 

Kierunek
Rok Pracownik Pokój Kontakt

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Finanse i rachunkowość

I stopnia

I, III rok Monika Urbaniak 012 12 293 5704

urbaniam@uek.krakow.pl

Finanse i rachunkowość

I stopnia

II rok mgr inż. Jadwiga Węglarz 010 12 293 5457
weglarzj@uek.krakow.pl
Corporate  Finance and Accounting I, II, III rok mgr Karina Zientara-Janczur 012a zientark@uek.krakow.pl

STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Prawo I, II, V rok mgr Dorota Kulwicka 010 12 293 7589
zgudd@uek.krakow.pl
Prawo III i IV rok mgr inż. Jadwiga Węglarz 010 12 293 5457
weglarzj@uek.krakow.pl

STACJONARNE II STOPNIA

Audyt finansowy

II stopień

I rok Monika Urbaniak 012 12 293 5704

urbaniam@uek.krakow.pl

Audyt finansowy

II stopień

II rok mgr inż. Jadwiga Węglarz 010 12 293 5457
weglarzj@uek.krakow.pl
Audyt finansowy

II stopień

 III rok mgr Karina Zientara-Janczur 012 a 12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl
Bankowość i zarządzanie ryzykiem

II stopień

 I rok Monika Urbaniak 012 12 293 5704

urbaniam@uek.krakow.pl

Bankowość i zarządzanie ryzykiem

II stopień

 II rok mgr inż. Jadwiga Węglarz 010 12 293 5457
weglarzj@uek.krakow.pl
Finanse i rachunkowość

II stopień

 I rok mgr inż. Jadwiga Węglarz 010 12 293 5457
weglarzj@uek.krakow.pl
Finanse i rachunkowość

II stopień

 II rok mgr inż. Jadwiga Węglarz 010 12 293 5457
weglarzj@uek.krakow.pl
Corporate  Finance and Accounting

II stopień

 I, II rok mgr Karina Zientara-Janczur 012 12 293 5111
zientark@uek.krakow.pl
Rynki finansowe

II stopień

 I rok Monika Urbaniak 012 12 293 5704

urbaniam@uek.krakow.pl

Rynki finansowe

II stopień

 II rok mgr inż. Jadwiga Węglarz 010 12 293 5457
weglarzj@uek.krakow.pl
Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

II stopień

 I rok Monika Urbaniak 012 12 293 5704

urbaniam@uek.krakow.pl

NIESTACJONARNE I STOPNIA

Finanse i rachunkowość

I stopnia

I rok mgr Karina Zientara-Janczur 012 a 12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl
Finanse i rachunkowość

I stopnia

 II, III rok inż. Ilona Strzelecka 012 a 12 293 5110
strzelei@uek.krakow.pl

NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Prawo  I i V rok

 

III rok

mgr Dorota Kulwicka

 

mgr inż. Jadwiga Węglarz

010 12 293 7589
zgudd@uek.krakow.pl12 293 5457
weglarzj@uek.krakow.pl

NIESTACJONARNE II STOPNIA

Audyt finansowy

II stopnia

 I rok inż. Ilona Strzelecka 012 a 12 293 5110
strzelei@uek.krakow.pl
Studia II stopnia
II rok
 II rok mgr Karina Zientara-Janczur 012 12 293 5111

zientark@uek.krakow.pl

Studia II stopnia
III rok
III rok mgr Karina Zientara-Janczur 012 a 12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl
Bankowość i zarządzanie ryzykiem

II stopień

I rok inż. Ilona Strzelecka 012 a 12 293 5110
strzelei@uek.krakow.pl
Bankowość i zarządzanie ryzykiem

II stopień

 II rok mgr Karina Zientara-Janczur 012 12 293 5111
zientark@uek.krakow.pl
Finanse i rachunkowość

II stopień

 I rok mgr Karina Zientara-Janczur 012 a 12 293 5101
akaczor@uek.krakow.pl
Finanse i rachunkowość

II stopień

 II rok mgr Karina Zientara-Janczur 012 12 293 5111
zientark@uek.krakow.pl
Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

II stopień

 I rok inż. Ilona Strzelecka 012a 12 293 5110
strzelei@uek.krakow.pl

Odbiór dyplomów (obrony czerwiec – wrzesień 2019):


 • Studia I stopnia stacjonarne
  Finanse i rachunkowość – Monika Urbaniak, pokój 012
 • Studia II stopnia stacjonarne
  Finanse i rachunkowość – mgr Katarzyna Światłoń, pokój 011a
  Bankowość i zarządzanie ryzykiem, Rynki Finansowe, Zarządzanie finansami państwa i samorządu teryt.  – Agnieszka Kaczor, pokój 012a
 • Studia niestacjonarne I stopnia
  Finanse i rachunkowość – Ilona Strzelecka, pokój 012a
 • Studia II stopnia niestacjonarne – Agnieszka Kaczor, pokój 012a
 • Studia w języku angielskim/Corporate Finance&Accounting/ – mgr Karina Zientara-Janczur, pokój 012