Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Koła Naukowe

Koła Naukowe

Koła Naukowe

Koło Naukowe Bankowości rozpoczęło swoją działalność w marcu 2007 roku na Wydziale Finansów dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Organizację tworzy obecnie około 25 studentów, głównie kierunku Finanse i Rachunkowość, których obszar zainteresowań jest związany z szeroko pojętą bankowością. Opiekunem koła jest dr Krzysztof Kil. Siłą naszego koła jest dążenie do samodoskonalenia się członków oraz wymiana doświadczeń między studentami różnych lat studiów. Najważniejszym zadaniem jakie stawia sobie nasza organizacja jest to, aby każdy, kto do nas przyjdzie mógł się odnaleźć w realizowanym przez siebie projekcie. Mamy na swoim koncie kilka projektów, m.in.: Akademia BZ WBK, Bankier UEKu, Bankowość po godzinach, Warsztaty z firmą State Street i ciągle mamy pomysły na nowe. Jeżeli zależy Ci na rozwijaniu swojej wiedzy, poznawaniu fajnych ludzi, zapraszamy!

mail: knb.uek.krakow@gmail.com
strona internetowa: http://www.knb.uek.krakow.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/knbuek

Koło Naukowe

“Finanse i Polityka Finansowa”

 
adres strony internetowej:
 
adresy email:
kfpf@uek.krakow.pl 
knfpfuek@gmail.com
 

Koło Naukowe Rewizji Finansowej „AUDYT” powstało wiosną 2002 roku przy Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i w swoich kręgach skupia głównie studentów specjalności „Rachunkowość i rewizja finansowa” oraz kierunku „Audyt Finansowy”. Opiekunem Koła jest dr Paweł Zieniuk, a nadzór merytoryczny sprawuje prof. UEK dr hab. Katarzyna Świetla. W jego pracach biorą udział również studenci innych specjalności, mający na celu pogłębienie swojej wiedzy z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Praca w Kole umożliwia nie tylko rozwój naukowy i interpersonalny, ale również rozwinięcie zdolności organizacyjnych członków.

Nadrzędnymi celami realizowanymi przez Koło są:

Propagowanie wiedzy ekonomicznej wśród studentów ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z dziedziny rachunkowości.
Umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu rachunkowości oraz rewizji finansowej.
Stwarzanie możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.
Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.
Nawiązywanie kontaktów naukowych z organizacjami działającymi w zakresie zainteresowań Koła, zarówno na uczelniach krajowych jak i zagranicznych.

Wśród działań KNRF „Audyt” można wyróżnić:

  • cykliczne spotkania członków Koła
  • organizowanie prelekcji, warsztatów i spotkań merytorycznych z cenionymi przedstawicielami środowisk naukowych i gospodarczych oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne organizacje,
  • promowanie Koła, specjalności, kierunku oraz Uczelni,
  • prowadzenie prac badawczych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rachunkowości i rewizji finansowej,
  • podejmowanie współpracy z czołowymi firmami audytorskimi, organizacjami zawodowymi księgowych i biegłych rewidentów,
  • współpraca z kołami naukowymi i innymi organizacjami studenckimi m. in. przy organizacji Debat Oksfordzkich czy Letnich Igrzysk Rachunkowości.

Przez lata działalności nasza organizacja osiągnęła wiele sukcesów zarówno na arenie krajowej jak i zagranicznej. Nasi członkowie regularnie uczestniczą w konferencjach organizowanych przez zaprzyjaźnione koła naukowe na terenie całej Polski, gdzie wielokrotnie zajmowali pierwsze miejsca. Możemy poszczycić się także sukcesami w wielu ogólnopolskich konkursach, takich jak Uczelniada, Karierosfera, Audit OdyssEY.

mail: audyt.uek@gmail.com
LinkedIn: linkedin.com/company/knrf-audyt/
Facebook: https://www.facebook.com/KNRF.Audyt/
Instagram: https://www.instagram.com/knrf_audyt/

Serdecznie zapraszamy studentów zainteresowanych tematyką funkcjonowania Rynków Finansowych do udziału w Kole Naukowym Katedry Rynków Finansowych. Koło działa od 1999 roku jako Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX, co czyni go najstarszą organizacją tego typu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Koło naukowe w swoich szeregach zrzesza ludzi pełnych pasji, zainteresowanych ekonomią, chcących aktywnie działać w kształtowaniu swojego otoczenia poprzez realizację projektów.

Opiekunem naukowym Koła Naukowego Index jest prof. dr hab. Jan Czekaj

Strona internetowa Koła Naukowego: https://www.facebook.com/KNRK.Index

Profil Koła na Facebooku: https://www.facebook.com/KNRK.Index

Kontakt z Kołem Naukowym: https://knrkindex.pl/contact-us

Koło Naukowe Ubezpieczeń “Risk Management” zajmuje się propagowaniem wiedzy z dziedziny finansów, a w szczególności rozwijaniu świadomości z zakresu ubezpieczeń. Zachęcamy każdego zainteresowanego tą dziedziną finansów do dołączenia do nas i rozwijania swoich zainteresowań.

mail: knuriskmanagement@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/knuuek/