Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zespół ds. Jakości Kształcenia

Zespół ds. Jakości Kształcenia

Zespół ds. Jakości Kształcenia

 1. dr hab. Konrad Grabiński, prof. UEK – Przewodniczący
 2. dr Sylwia Krajewska – Sekretarz
 3. dr hab. Andrzej Zyguła, prof. UEK
 4. dr Maciej Cycoń
 5. dr Krzysztof Jonas
 6. dr Krzysztof Kil
 7. dr Katarzyna Łach
 8. dr Piotr Sołtyk
 9. dr Katarzyna Stabryła – Chudzio
 10. dr Krzysztof Wąsowicz
 11. Bartłomiej Beruś – przedstawiciel studentów