Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zespół ds. nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą

Zespół ds. nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą

Zespół ds. nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą

  1. dr hab. Joanna Krasodomska, prof. UEK – Przewodnicząca
  2. Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska
  3. dr Joanna Rutkowska