Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zespół ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej

Zespół ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej

Zespół ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej

  1. dr hab. Aleksandra Jurkowska, prof. UEK – Przewodnicząca
  2. dr Katarzyna Łach – Sekretarz
  3. Prof. dr hab. Wanda Sułkowska
  4. dr hab. Małgorzata Kożuch, prof. UEK
  5. dr hab. Joanna Krasodomska, prof. UEK
  6. dr Barbara Grabińska
  7. dr Marzena Piszczek
  8. dr Maciej Jagódka