Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zespół ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Zespół ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Zespół ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 1. dr hab. Grzegorz Strupczewski, prof. UEK – Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń – Przewodniczący
 2. dr Michał Boda – Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego – Sekretarz
 3. dr hab. Marcin Kędzior, prof. UEK – Katedra Rachunkowości Finansowej
 4. dr Radosław Ciukaj – Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego
 5. dr Magdalena Adamczyk-Kowalczuk – Katedra Rachunkowości Finansowej
 6. dr Katarzyna Maj-Serwatka – Katedra Finansów Publicznych
 7. dr Katarzyna Mikołajczyk – Katedra Finansów i Polityki Finansowej
 8. dr Barbara Grabińska – Katedra Finansów i Polityki Finansowej
 9. dr Ksymena Rosiek – Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego
 10. dr Renata Żaba-Nieroda – Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego
 11. dr Maciej Bolisęga – Katedra Rynków Finansowych
 12. dr Paweł Oleksy – Katedra Rynków Finansowych
 13. dr Maciej Cycoń – Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń
 14. dr Marek Leśniak – Katedra Finansów Przedsiębiorstw
 15. mgr Magdalena Łojewska – Katedra Rachunkowości Finansowej
 16. mgr Bartłomiej Balawejder – Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego