Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zespół programowo–dydaktyczny ds. kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem

Zespół programowo–dydaktyczny ds. kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem

Zespół programowo–dydaktyczny ds. kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem

 1. prof. dr hab. Ewa Miklaszewska – Przewodnicząca
 2. dr Maciej Cycoń – Sekretarz
 3. prof. dr hab. Wanda Sułkowska
 4. dr hab. Aleksandra Jurkowska, prof. UEK
 5. dr hab. Maria Płonka, prof. UEK
 6. dr hab. Grzegorz Strupczewski, prof. UEK
 7. dr hab. Jan Byrski, prof. UEK
 8. dr hab. Stanisław Wanat, prof. UEK
 9. dr hab. Mateusz Folwarski, prof. UEK
 10. dr hab. Tomasz Jedynak, prof. UEK
 11. dr Krzysztof Kil
 12. dr Radosław Ciukaj
 13. dr Michał Boda – koordynator
 14. Barbara Kozak – przedstawiciel studentów