Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zespół programowo–dydaktyczny ds. kierunku Rynki finansowe

Zespół programowo–dydaktyczny ds. kierunku Rynki finansowe

Zespół programowo–dydaktyczny ds. kierunku Rynki finansowe

  1. dr hab. Marcin Czupryna, prof. UEK – Przewodniczący
  2. dr Paweł Oleksy – Sekretarz
  3. dr hab. Marcin Kędzior, prof. UEK
  4. dr hab. Andrzej Zyguła, prof. UEK
  5. dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK
  6. dr Krzysztof Kil
  7. dr Janusz Żarnowski
  8. Julia Krawczyk – przedstawiciel studentów