Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Nagroda Santander dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2023

Nagroda Santander dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2023

Nagroda Santander dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2023

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Santander Universidades zapraszają wyróżniających się studentów do składania zgłoszeń w dziesiątej edycji konkursu dla najlepszych studentów UEK w roku akademickim 2022/2023:

  • 10 nagród finansowych o wartości 2 000 zł
  • dla najlepszych studentów z każdego z 10 Instytutów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • nagrody dla studentów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, wykazują się osiągnięciami naukowymi lub organizacyjnymi
  • wręczenie nagrody podczas specjalnego seminarium naukowego w terminie do 15 grudnia 2023 r.

W konkursie mogą wziąć udział studenci, którzy w ciągu swoich ostatnich dwóch semestrów (w roku akademickim 2022/2023) uzyskali średnią ocen z dotychczas zrealizowanych przedmiotów nie niższą niż 4,0. Dodatkowym atutem są inne udokumentowane osiągnięcia naukowe lub organizacyjne.

Warunkiem otrzymania nagrody jest też uczestnictwo w uroczystym seminarium.

Aplikuj do 5 listopada 2023 r.

Link do naboru: https://app.becas-santander.com/pl/program/nagroda_uek_2023