Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Stypendium Santander | Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E UEK 2023

Stypendium Santander | Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E UEK 2023

Stypendium Santander | Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E UEK 2023

Myślisz o karierze w bankowości? Weź udział w kursie przygotowującym do Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E oraz otrzymaj dofinansowanie opłaty egzaminacyjnej!

Kurs odbędzie się zdalnie 4 i 18 listopada 2023 roku (soboty).

W trakcie kursu online zostaną poruszone zagadnienia:

  • system monetarny i finansowy UE,
  • klienci, produkty i usługi banku,
  • ryzyko i compliance.

Program oferuje:

  • 20 godzin dydaktycznych kursu przygotowującego prowadzonego przez Katedrę Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • dofinansowanie do egzaminu Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E,
  • w sumie 500 miejsc dla studentów i absolwentów, którzy myślą o karierze w bankowości.

Aplikuj do 29 października 2023 r.

Link do naboru: https://app.becas-santander.com/pl/program/ecb_uek_2023