Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zasady i terminy zapisów na seminarium na kierunku Audyt finansowy – studia stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia

Zasady i terminy zapisów na seminarium na kierunku Audyt finansowy – studia stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia

Zasady i terminy zapisów na seminarium na kierunku Audyt finansowy – studia stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że uruchamiamy procedurę zapisu na seminaria, które rozpoczną się od semestru letniego w roku akademickim 2023/2024 na kierunku:

 • Audyt finansowy – studia stacjonarne II stopnia,
 • Audyt finansowy – studia niestacjonarne II stopnia.

Jednym z kryteriów zapisów będzie średnia ocen uzyskana przez studenta z dotychczasowego toku studiów. Limit miejsc na poszczególne seminarium wynosi 11 osób.

Na każdej formie studiów została ustalona lista promotorów przez Dyrektora Instytutu, po uzyskaniu opinii Rady Instytutu.

Zapisy na seminarium odbywają się przez system USOSweb.

Etapy zapisów na seminariów przedstawiono poniżej:

 1. Konsultacje z potencjalnym promotorem – 16-19 listopada 2023 r.

Każdy promotor ma możliwość wpisania na swoją listę maksymalnie 3 studentów. Przed zapisami na seminaria student, zainteresowany pisaniem pracy u konkretnego promotora z listy, omawia z wybranym promotorem za pośrednictwem korespondencji mailowej wstępny zakres tematyczny swojej pracy, wskazuje swoją działalność w kołach naukowych, innych instytucjach itd. Student może zostać zapisany tylko do jednego promotora. Promotor tworzy swoją listę (max. 3 studentów). Lista powinna zawierać: nazwę kierunku, formę i stopień studiów, imię i nazwisko studenta, numer albumu). W przypadku gdy promotor nie wpisze studenta na swoją listę, student zobowiązany jest wziąć udział w procedurze wyboru promotora w kolejnym etapie zapisów.

 1. Terminy zapisów 27 listopada – 5 grudnia 2023 r., w godz. 9.00 – 23.59

Studenci zapisują się w określonym terminie wg następujących zasad:

 1. 27 listopada 2023 r. – zapis studentów z grupy I
 2. 29 listopada 2023 r. – zapis studentów z grupy I i II
 3. 1 grudnia 2023 r. – zapis studentów z grupy I, II i III
 4. 5 grudnia 2023 r. – zapis studentów z grupy I, II, III i VI

O przydziale do poszczególnej grupy decyduje średnia ocen uzyskana z dotychczasowego toku studiów:

 1. I grupa – średnia większa lub równa 4,5
 2. II grupa – średnia z przedziału 4,0 do 4,49
 3. III grupa – średnia z przedziału 3,5 do 3,99
 4. IV grupa – średnia mniejsza lub równa 3,49

Studenci, którzy nie dokonają zapisu do żadnego promotora decyzją Dyrektora Instytutu zostaną przypisani do promotorów, których listy nie zostaną zapełnione.

Poniżej wykaz kandydatów na promotorów.

 

Kierunek/forma

Poziom

Promotor

Katedra

Audyt finansowy –

studia stacjonarne

II stopień

dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK

Katedra Rachunkowości Finansowej

dr hab. Konrad Grabiński, prof. UEK

dr hab. Marcin Kędzior, prof. UEK

dr hab. Tomasz Maślanka, prof. UEK

Katedra Finansów Przedsiębiorstw

dr hab. Joanna Wyrobek, prof. UEK

dr hab. Łukasz Popławski, prof. UEK

Katedra Finansów Publicznych

Audyt finansowy –

studia niestacjonarne

II stopień

 

dr Barbara Grabińska

Katedra Finansów i Polityki Finansowej

dr Alicja Kasperowicz – Stępień

dr Agnieszka Mazurek – Czarnecka

Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego

dr hab. Łukasz Popławski, prof. UEK

Katedra Finansów Publicznych

dr Marzena Piszczek

Katedra Finansów Publicznych

Dr Piotr Sołtyk

dr Dorota Kędzior

Katedra Finansów Przedsiębiorstw

dr Marcin Molo

dr Marcin Surówka

dr Izabela Emerling

Katedra Rachunkowości Finansowej

dr Krzysztof Jonas

dr Ewa Grabowska-Kaczmarczyk

dr Witold Furman

dr Magdalena Łojewska

dr hab. Katarzyna Świetla, prof. UEK

dr Monika Turek – Radwan

dr Bogusław Wacławik

dr Bartłomiej Wrona