Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zasady i terminy zapisów na seminarium na kierunku Financial Analytics – studia niestacjonarne, II stopnia

Zasady i terminy zapisów na seminarium na kierunku Financial Analytics – studia niestacjonarne, II stopnia

Zasady i terminy zapisów na seminarium na kierunku Financial Analytics – studia niestacjonarne, II stopnia

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że uruchamiamy procedurę zapisu na seminaria, które rozpoczną się od semestru letniego w roku akademickim 2023/2024 na kierunku:

  • Financial Analytics – studia niestacjonarne II stopnia,

Jednym z kryteriów zapisów będzie kolejność zgłoszeń. Limit miejsc na poszczególne seminarium wynosi 11 osób. Lista promotorów została ustalona przez Dyrektora Instytutu, po uzyskaniu opinii Rady Instytutu.

Zapisy na seminarium odbywają się przez system USOSweb.

Etapy zapisów na seminariów przedstawiono poniżej:

  1. Konsultacje z potencjalnym promotorem – 16-19 listopada 2023 r.

Każdy promotor ma możliwość wpisania na swoją listę maksymalnie 3 studentów. Przed zapisami na seminaria student, zainteresowany pisaniem pracy u konkretnego promotora z listy, omawia z wybranym promotorem za pośrednictwem korespondencji mailowej wstępny zakres tematyczny swojej pracy, wskazuje swoją działalność w kołach naukowych, innych instytucjach itd. Student może zostać zapisany tylko do jednego promotora. Promotor tworzy swoją listę (max. 3 studentów). Lista powinna zawierać: nazwę kierunku, formę i stopień studiów, imię i nazwisko studenta, numer albumu). W przypadku gdy promotor nie wpisze studenta na swoją listę, student zobowiązany jest wziąć udział w procedurze wyboru promotora w kolejnym etapie zapisów.

  1. Termin zapisów: 27 listopada 2023 r., w godz. 9.00 – 23.59

Studenci, którzy nie dokonają zapisu do żadnego promotora decyzją Dyrektora Instytutu zostaną przypisani do promotorów, których listy nie zostaną zapełnione.

Poniżej wykaz kandydatów na promotorów.

 

Kierunek/forma

Poziom

Promotor

Katedra

Financial Analytics

studia niestacjonarne

II stopień

dr Maciej Jagódka

Katedra Rynków Finansowych

dr Rafał Sieradzki

dr hab. Joanna Wyrobek, prof. UEK

Katedra Finansów Przedsiębiorstw