Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zasady i terminy zapisów na seminarium na kierunku Rynki finansowe – studia stacjonarne, II stopnia

Zasady i terminy zapisów na seminarium na kierunku Rynki finansowe – studia stacjonarne, II stopnia

Zasady i terminy zapisów na seminarium na kierunku Rynki finansowe – studia stacjonarne, II stopnia

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że uruchamiamy procedurę zapisu na seminaria, które rozpoczną się od semestru letniego w roku akademickim 2023/2024 na kierunku:

  • Rynki finansowe; specjalność: doradztwo inwestycyjne – studia stacjonarne II stopnia.

Zapisy na seminarium odbywają się zgodnie z procedurą wewnętrzną Katedry Rynków Finansowych Instytutu Finansów – zgodnie z wymogami KNF. Szczegółowe informacje udzielane są w sekretariacie Katedry Rynków Finansowych w pokoju 602 w Pawilonie Finansów. Lista promotorów została ustalona przez Dyrektora Instytutu, po uzyskaniu opinii Rady Instytutu.

Etapy zapisów na seminariów przedstawiono poniżej:

  1. Konsultacje z potencjalnym promotorem – 16-19 listopada 2023 r.

Każdy promotor ma możliwość wpisania na swoją listę maksymalnie 3 studentów. Przed zapisami na seminaria student, zainteresowany pisaniem pracy u konkretnego promotora z listy, omawia z wybranym promotorem za pośrednictwem korespondencji mailowej wstępny zakres tematyczny swojej pracy, wskazuje swoją działalność w kołach naukowych, innych instytucjach itd. Student może zostać zapisany tylko do jednego promotora. Promotor tworzy swoją listę (max. 3 studentów). Lista powinna zawierać: nazwę kierunku, formę i stopień studiów, imię i nazwisko studenta, numer albumu). W przypadku gdy promotor nie wpisze studenta na swoją listę, student zobowiązany jest wziąć udział w procedurze wyboru promotora w kolejnym etapie zapisów.

  1. Terminy zapisów 27 – 28 listopada 2023 r., w godz. 10.00-13.00

Zapisy na seminarium odbywają się w sekretariacie Katedry Rynków Finansowych,
p. 602, pawilon Finansów.

Studenci, którzy nie dokonają zapisu do żadnego promotora decyzją Dyrektora Instytutu zostaną przypisani do promotorów, których listy nie zostaną zapełnione.

Poniżej wykaz kandydatów na promotorów.

 

Kierunek/forma

Poziom

Promotor

Katedra

Rynki finansowe –

studia stacjonarne

II stopień

dr hab. Marcin Czupryna, prof. UEK

Katedra Rynków Finansowych

dr Paweł Oleksy

dr Małgorzata Snarska