Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zapisy na przedmioty do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Zapisy na przedmioty do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Zapisy na przedmioty do wyboru w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach:

27 – 29 listopada 2023 r. uruchamiamy zapisy na przedmioty do wyboru na studiach II stopnia, stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunkach:

 • Audyt finansowy – studia stacjonarne – brak limitu
 • Audyt finansowy – studia niestacjonarne:
  • I rok – limit max. 71 osób na przedmiot; kryterium zapisu – kolejność zgłoszeń,
  • II rok – limit max 92 osoby. na przedmiot: kryterium zapisu – średnia ocen.
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem – studia stacjonarne – brak limitu,
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem – studia niestacjonarne – brak limitu,
 • Financial Analytics – studia niestacjonarne – brak limitu,
 • Finanse i rachunkowość – studia stacjonarne:
  • I rok – limit max. 65 osób na przedmiot; kryterium zapisu – kolejność zgłoszeń,
  • II rok – brak limitu,
 • Finanse i rachunkowość – studia niestacjonarne:
  • I rok – limit max. 105 osób na przedmiot; kryterium zapisu – kolejność zgłoszeń,
  • II rok – limit max. 106 osób na przedmiot; kryterium zapisu – średnia ocen,
 • Rynki finansowe – studia stacjonarne – brak limitu.

Informacja o zasadach zapisów na przedmioty do wyboru

Zapisy na przedmioty do wyboru odbywają się przez system USOSweb.

Przedmiot jest uruchamiany, gdy zapisze się na niego minimalna liczba studentów zgodna z odrębnym Zarządzeniem Rektora (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022 r.).

Zapisy są realizowane w dwóch turach:

 • 27 listopada 2023 r. – I tura, w godz. 9.00 – 23.59,
 • 29 listopada 2023 r. – II tura, w godz. 9.00 – 23.59.

według następujących zasad:

W przypadku zapisów z brakiem limitów:

 1. W pierwszej turze wszyscy studenci dokonują wyboru przedmiotu.
 2. Dyrektor Instytutu wskazuje przedmioty do wyboru, które zostaną uruchomione.
 3. W drugiej turze biorą udział studenci, którzy wybrali w pierwszej turze przedmioty które nie zostały uruchomione oraz studenci, którzy nie dokonali żadnego wyboru przedmiotu w pierwszej turze.
 4. Niedokonanie przez studenta wyboru przedmiotu do wyboru w drugiej turze skutkuje przypisaniem go do przedmiotu wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu.

W przypadku zapisów z limitem maksymalnym studentów wprowadzonych przez Dyrektora Instytutu:

 1. Student dokonuje wyboru i zapisuje się na wybrane przedmioty (zgodnie z programem studiów),
 2. Przyjęcia na przedmioty do wyboru odbywają się na podstawie rankingu średniej ocen. Przy przyjęciach na przedmioty do wyboru pierwszeństwo mają studenci z wyższą średnią ocen uzyskaną ze wszystkich dotychczas zaliczonych semestrów studiów.
 3. Średnia wyliczana jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów; średnia ocen dostępna jest w systemie USOSweb przed rozpoczęciem zapisów.
 4. Kolejność przyjęcia jest wyznaczona na podstawie średniej w następujący sposób:
  • I grupa – średnia wyższa lub równa 4,0,
  • II grupa – średnia niższa niż 4,0.
 1. Studenci zapisują się w określonym terminie wg następujących zasad:
 • 27 listopada 2023 r. – zapis studentów z grupy I, w godz. 9.00 – 23.59,
 • 29 listopada 2023 r. – zapis studentów z grupy I i II, w godz. 9.00 – 23.59.

Niedokonanie przez studenta wyboru przedmiotu do wyboru w wyznaczonych terminach skutkuje przypisaniem go do przedmiotu wyznaczonego przez Dyrektora Instytutu.

Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję o uruchomieniu przedmiotu do wyboru na poszczególnych kierunkach na podstawie listy zapisanych studentów z uwzględnieniem powyższych zapisów.

Instytut Finansów II stopień – wykaz przedmiotów do wyboru

Kierunek

Tryb

Aktualny rok studiów

Przedmiot wybierany na semestr

Nazwa przedmiotu

Finanse i rachunkowość

stacjonarne

I

II

(1 z 3)

· Etyka w biznesie

· Społeczna odpowiedzialność biznesu

· Przeciwdziałanie nielegalnym praktykom w finansach

I

II

(1 z 3)

· Finanse lokalne

· Finanse gospodarstw domowych

· Finanse Unii Europejskiej

I

II

(1 z 3)

· Ekonometria w finansach 

· Ekonomia globalna

· Efektywność ekonomiczna i ekologiczna projektów inwestycyjnych

II

IV

(1 z 3)

· Prawo pracy i ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

· Prawo własności intelektualnej i nowych technologii

· Publicznoprawna ochrona klienta na rynku finansowym

Audyt Finansowy

stacjonarne

I

II

(swobodnego wyboru) Przedmiot do wyboru zgłaszany przez Katedry (Dziedzina nauk humanistycznych)

· Społeczeństwo obywatelskie w XX i XXI wieku

· Pieniądz i banki w ujęciu historycznym

II

IV

(1 z 3)

· Audyt śledczy

· Podatki i opłaty ekologiczne

· Planowanie budżetowe

Bankowość i zarządzanie ryzykiem

stacjonarne

I

II

(1 z 2)

· Finanse branżowe

· Współpraca banku z samorządem terytorialnym

I

II

(1 z 2)

· Metody analizy finansowej

· Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

I

II

(1 z 2)

· Rynek i polityka finansowa

· Bankowość hipoteczna

Rynki finansowe

stacjonarne

I

II

(1 z 3)

· Behawioralne teorie decyzji inwestycyjnych

· Samorząd na rynkach finansowych

· Zarządzanie instytucjami kredytowymi

II

IV

(1 z 4)

· Prawo własności intelektualnej

· Prawna ochrona klienta rynku kapitałowego

· Polityka finansowa

· Ekonomia sektora publicznego

Kierunek

Tryb

Aktualny rok studiów

Przedmiot wybierany na semestr

Nazwa przedmiotu

Finanse i rachunkowość

niestacjonarne

I

II

(1 z 3)

· Etyka w biznesie

· Społeczna odpowiedzialność biznesu

· Przeciwdziałanie nielegalnym praktykom w finansach

I

II

(1 z 3)

· Finanse lokalne

· Finanse gospodarstw domowych

· Finanse Unii Europejskiej

I

II

(1 z 3)

· Ekonometria w finansach

· Ekonomia globalna

· Efektywność ekonomiczna i ekologiczna projektów inwestycyjnych

 

II

IV

(1 z 3)

· Prawo pracy i ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

· Prawo własności intelektualnej i nowych technologii

· Publicznoprawna ochrona klienta na rynku finansowym

Audyt Finansowy

niestacjonarne

I

II

(swobodnego wyboru) Przedmiot do wyboru zgłaszany przez Katedry (Dziedzina nauk humanistycznych)

· Społeczeństwo obywatelskie w XX i XXI wieku

· Pieniądz i banki w ujęciu historycznym

II

IV

(1 z 3)

· Audyt śledczy

· Podatki i opłaty ekologiczne

· Planowanie budżetowe

Bankowość i zarządzanie ryzykiem

niestacjonarne

I

II

(1 z 2)

· Finanse branżowe

· Współpraca banku z samorządem terytorialnym

I

II

(1 z 2)

· Metody analizy finansowej

· Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

I

II

(1 z 2)

· Rynek i polityka finansowa

· Bankowość hipoteczna

Financial Analytics

niestacjonarne

I

II

(1 z 3)

· Globalization and the Perspectives of World Change

· International Arbitration

· Politics and Economy of Outer Space