Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Sukces V Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ubezpieczenia w się państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne

Sukces V Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ubezpieczenia w się państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne

Sukces V Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ubezpieczenia w się państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne

W dniach 23-24 listopada Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie gościł prestiżowe wydarzenie – V Krakowską Międzynarodową Konferencję Naukową na temat „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne”. Organizowaną przez Katedrę Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń oraz Katedrę Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego, konferencja skupiała się na tematach takich jak rozwój rynku ubezpieczeń, zarządzanie ryzykiem, innowacje na rynku ubezpieczeń oraz makroekonomiczne aspekty ubezpieczeń. Dodatkowo, panel prawny poruszał kwestie roszczeń regresowych w prawie ubezpieczeń i ubezpieczeń D&O, przyciągając uwagę ekspertów z różnych dziedzin.

Konferencja cieszyła się wsparciem wielu znaczących partnerów i sponsorów, w tym Urzędu Miasta Krakowa, PZU, EIB, Izby Notarialnej w Krakowie, a także patronatami od takich instytucji jak Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów, Okręgowa Rada Adwokacka, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie oraz Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, dr hab. Anna Moździerz, prof. UEK. Wysokie uznanie konferencji podkreślił patronat honorowy JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. Stanisława Mazura, prof. UEK oraz Rzecznika Finansowego. Wydarzenie to nie tylko wzbogaciło wiedzę uczestników, ale również stanowiło doskonałą platformę do nawiązywania nowych kontaktów zawodowych, zwłaszcza podczas uroczystej kolacji na Wawelu.