Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska członkiem Komitetu Nauk o Finansach PAN

Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska członkiem Komitetu Nauk o Finansach PAN

Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska członkiem Komitetu Nauk o Finansach PAN

24 listopada 2023 roku zakończyły się wybory do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska, Kierownik Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego, została wybrana przez środowisko naukowe do Komitetu Nauk o Finansach PAN na kadencję rozpoczynającą się w 2024 roku.

Komitety naukowe PAN zajmują się konkretną dyscypliną. Ich członkowie wyłaniani są w tajnych wyborach. Kandydować i głosować mogą naukowcy z całego kraju, również spoza PAN (np. z uniwersytetów). W skład komitetu wchodzą również członkowie krajowi Akademii (zgodnie z ich specjalnościami), a także eksperci z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki.

Serdecznie gratulujemy!