Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Sukces studentów z Instytutu Finansów w VI Konkursie o Nagrodę Rzecznika Finansowego

Sukces studentów z Instytutu Finansów w VI Konkursie o Nagrodę Rzecznika Finansowego

Sukces studentów z Instytutu Finansów w VI Konkursie o Nagrodę Rzecznika Finansowego

Sukces studentów z Instytutu Finansów w VI Konkursie o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną, doktorską, pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym, jest godny podkreślenia.

Studenci Instytutu Finansów zdobyli nagrody I i III stopnia w kategorii prac licencjackich.

Pan Michał Maciorowski został laureatem Nagrody I stopnia za pracę pt. „Uwarunkowania funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce”.

Natomiast Pani Ewa Otczyk zdobyła Nagrodę III stopnia za pracę pt. „Problem przestępczości w sektorze ubezpieczeń majątkowych”.

Promotorem obydwu prac był Pan dr Maciej Cycoń.

Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 14 grudnia 2023 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Akademii Rzecznika Finansowego.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć pod poniższym linkiem: https://rf.gov.pl/o-nas/edukacja/konkurs-rzecznika-finansowego/