Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Konkurs dla studentów na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa

Konkurs dla studentów na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa

Konkurs dla studentów na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa

Do udziału w konkursie można zgłaszać prace, które zostały obronione w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i spełniają wymagania Regulaminu Konkursu. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane w wersji drukowanej lub elektronicznej.

Zgłoszenie pracy powinno zawierać:

1) Egzemplarz pracy dyplomowej drukowany lub – plik pdf (zgłoszenie elektroniczne)

2) Wniosek zawierający dane:

  • imię i nazwisko, email autora
  • nazwę uczelni, wydziału/instytutu
  • tytuł pracy dyplomowej
  • datę obrony
  • imię i nazwisko, email promotora

3) Skan strony zawierającej ocenę pracy – dotyczy prac elektronicznych.

4) Opinię pracy dyplomowej Promotora, Kierownika lub Dziekana.

Prace dyplomowe (drukowane) z dokumentacją, o której mowa w punkcie 2 i 4 należy składać w Biurze Oddziału SITK RP w Krakowie ul. Siostrzana 11 (pn-pt) w godz. 8-16.

Prace elektroniczne z dokumentacją, o której mowa w punkcie 2, 3 i 4 należy przesłać na adres email krakow@sitkrp.org.pl.

Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu znajdują się na stronie https://www.sitk.org.pl/rusza-coroczny-konkurs-na-najlepsze-prace-dyplomowe-i-i-ii-stopnia-w-dziedzinie-transportu-dla-szkol-wyzszych-krakowa-2/

Termin zgłoszenia prac upływa w dniu 15 marca 2024 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 20 maja 2024 roku.