Kontrast

Zespoły Instytutu Finansów


Zespół programowo–dydaktyczny ds. kierunku Audyt Finansowy:

 1. dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK – Przewodniczący
 2. dr Paweł Zieniuk – Sekretarz
 3. dr hab. Józefa Gniewek, prof. UEK
 4. dr hab. Konrad Grabiński, prof. UEK
 5. dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK
 6. dr hab. Joanna Krasodomska, prof. UEK
 7. dr hab. Małgorzata Kożuch, prof. UEK
 8. dr Ewa Grabowska-Kaczmarczyk
 9. dr Sylwia Krajewska
 10. mgr Iwona Mazur-Maślanka
 11. mgr Magdalena Łojewska
 12. Hanna Janulek – przedstawiciel studentów

____________________________________

Zespół programowo–dydaktyczny ds. kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem:

 1. prof. dr hab. Ewa Miklaszewska – Przewodnicząca
 2. dr Maciej Cycoń – Sekretarz
 3. prof. dr hab. Wanda Sułkowska
 4. dr hab. Aleksandra Jurkowska, prof. UEK
 5. dr hab. Maria Płonka, prof. UEK
 6. dr hab. Grzegorz Strupczewski, prof. UEK
 7. dr hab. Jan Byrski, prof. UEK
 8. dr hab. Stanisław Wanat, prof. UEK
 9. dr Mateusz Folwarski
 10. dr Krzysztof Kil
 11. dr Tomasz Jedynak
 12. mgr Radosław Ciukaj
 13. dr Michał Boda – koordynator
 14. Wojciech Jarosz – przedstawiciel studentów

____________________________________

Zespół programowo–dydaktyczny ds. kierunku Finanse i rachunkowość:

 1. dr hab. Marcin Kędzior, prof. UEK – Przewodniczący
 2. dr Katarzyna Mokrzycka-Kogut – Sekretarz
 3. prof. dr hab. Ewa Miklaszewska
 4. dr hab. Tomasz Maślanka, prof. UEK
 5. dr hab. Katarzyna Kochaniak, prof. UEK
 6. dr hab. Piotr Paweł Małecki, prof. UEK
 7. dr hab. Maria Płonka, prof. UEK
 8. dr hab. Katarzyna Świetla, prof. UEK
 9. dr hab. Grzegorz Strupczewski, prof. UEK
 10. dr hab. Joanna Wyrobek, prof. UEK
 11. dr hab. Andrzej Zyguła, prof. UEK
 12. dr Katarzyna Maj-Waśniowska
 13. dr Małgorzata Snarska
 14. dr Jolanta Juza
 15. dr Krzysztof Kil
 16. dr Sylwia Krajewska
 17. dr Marcin Surówka
 18. dr Renata Żaba-Nieroda
 19. dr Katarzyna Owsiak
 20. Wojciech Ćiźla – przedstawiciel studentów II stopnia
 21. Iwona Lutarewicz – przedstawiciel studentów I stopnia

____________________________________

Zespół programowo–dydaktyczny ds. kierunku Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej:

 1. prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar – Przewodnicząca
 2. dr Joanna Niżnik – Sekretarz
 3. dr Krzysztof Wąsowicz – koordynator PRK
 4. prof. dr hab. Krzysztof Surówka
 5. dr hab. Małgorzata Kożuch, prof. UEK
 6. dr Alicja Kasperowicz-Stępień
 7. dr Katarzyna Owsiak
 8. dr Renata Żaba-Nieroda
 9. dr Marzena Piszczek
 10. dr Bartłomiej Wrona
 11. Wojciech Jarosz – przedstawiciel studentów

____________________________________

Zespół programowo–dydaktyczny ds. kierunku Rynki finansowe:

 1. dr hab. Marcin Czupryna, prof. UEK – Przewodniczący
 2. dr Paweł Oleksy – Sekretarz
 3. dr hab. Marcin Kędzior, prof. UEK
 4. dr hab. Andrzej Zyguła, prof. UEK
 5. dr hab. Monika Szaraniec, prof. UEK
 6. dr Krzysztof Kil
 7. dr Janusz Żarnowski
 8. Adam Chlebisz – przedstawiciel studentów

____________________________________

Zespół ds. Jakości Kształcenia:

 1. dr hab. Konrad Grabiński, prof. UEK – Przewodniczący
 2. dr Sylwia Krajewska – Sekretarz
 3. dr hab. Andrzej Zyguła, prof. UEK
 4. dr Maciej Cycoń
 5. dr Krzysztof Jonas
 6. dr Krzysztof Kil
 7. dr Katarzyna Łach
 8. dr Piotr Sołtyk
 9. dr Katarzyna Stabryła – Chudzio
 10. dr Krzysztof Wąsowicz
 11. Anastasiia Momot – przedstawiciel studentów

____________________________________

Zespół ds. Studiów Podyplomowych:

 1. dr hab. Katarzyna Świetla, prof. UEK – Przewodniczący
 2. dr Katarzyna Maj-Waśniowska
 3. dr Katarzyna Mikołajczyk
 4. dr Marcin Surówka
 5. dr Paweł Zieniuk
 6. mgr Radosław Ciukaj
 7. mgr Radosław Ślusarczyk

____________________________________

Zespół ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej:

 1. dr hab. Aleksandra Jurkowska, prof. UEK – Przewodnicząca
 2. dr Katarzyna Łach – Sekretarz
 3. Prof. dr hab. Wanda Sułkowska
 4. dr hab. Małgorzata Kożuch, prof. UEK
 5. dr hab. Joanna Krasodomska, prof. UEK
 6. dr Barbara Grabińska
 7. dr Marzena Piszczek
 8. dr Maciej Jagódka

____________________________________

Zespół ds. nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą:

 1. dr hab. Joanna Krasodomska, prof. UEK – Przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska
 3. dr hab. Joanna Wyrobek, prof. UEK

____________________________________

Zespół programowo-dydaktyczny ds. kierunków i specjalności realizowanych w języku angielskim:

 1. dr hab. Marcin Czupryna, prof. UEK – Przewodniczący
 2. dr Magdalena Adamczyk-Kowalczuk – koordynator PRK
 3. dr Maciej Jagódka – koordynator PRK
 4. prof. dr hab. Ewa Miklaszewska
 5. dr hab. Marcin Kędzior, prof. UEK
 6. dr hab. Joanna Wyrobek, prof. UEK
 7. dr Tomasz Jedynak
 8. dr Barbara Grabińska
 9. dr Katarzyna Mikołajczyk
 10. dr Piotr Podsiadło
 11. dr Magdalena Adamczyk-Kowalczuk
 12. dr Katarzyna Mikołajczyk
 13. mgr Aleksandra Kultys
 14. Gabriela Kuźnar – przedstawiciel studentów
 15. Wojciech Jarosz – przedstawiciel studentów

____________________________________

Zespół ds. komunikacji i projektów internetowych:

 1. dr Michał Boda – Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego – Przewodniczący
 2. dr Katarzyna Mokrzycka-Kogut – Katedra Rachunkowości Finansowej
 3. dr Katarzyna Maj–Waśniowska – Katedra Finansów Publicznych
 4. dr Alicja Kasperowicz Stępień – Katedra Finansów i Polityki Finansowej
 5. dr Marcin Molo – Katedra Finansów Przedsiębiorstw
 6. mgr Joanna Filiczkowska – Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń
 7. mgr Aleksandra Kultys – Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego
 8. mgr Agnieszka Kluczewska – Katedra Rynków Finansowych