Komisje i zespoły  Instytutu Finansów


 Zespół programowo-dydaktyczny ds. kierunku Audyt Finansowy

 1. Przewodniczący: Prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski
 2. Sekretarz: Dr Paweł Zieniuk
 3. Prof. dr hab. Maria Kosek – Wojnar
 4. Prof. UEK dr hab. Krystyna Ciuman
 5. Prof. UEK dr hab. Konrad Grabiński
 6. Prof. UEK dr hab. Aneta Kaźmierczyk
 7. Prof. UEK dr hab. Marcin Kędzior
 8. Prof. UEK dr hab. Małgorzata Kożuch
 9. Prof. UEK dr hab. Joanna Krasodomska
 10. Prof. UEK dr hab. Maria Płonka
 11. Prof. UEK dr hab. Katarzyna Świetla
 12. Prof. UEK dr hab. Joanna Wyrobek
 13. Prof. UEK dr hab. Piotr Wiatrowski
 14. Dr Katarzyna Chłapek
 15. Dr Ewa Grabowska-Kaczmarczyk
 16. Dr Krzysztof Guzik
 17. Dr Sylwia Krajewska
 18. Dr Małgorzata Szulc
 19. Dr Janusz Żarnowski
 20. Hanna Janulek – przedstawiciel studentów

____________________________________

 Zespół programowo-dydaktyczny ds. kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem

 1. Przewodnicząca: Prof. UEK dr hab. Ewa Miklaszewska
 2. Sekretarz: Dr Mateusz Folwarski
 3. Prof. dr hab. Wanda Sułkowska
 4. Prof. UEK dr hab. Anna Moździerz
 5. Prof. UEK dr hab. Maria Płonka
 6. Prof. UEK dr hab. Stanisław Wanat
 7. Prof. UEK dr hab. Aleksandra Jurkowska
 8. Dr Maciej Cycoń
 9. Dr Tomasz Jedynak
 10. Dr Krzysztof Kil
 11. Dr Alina Klonowska
 12. Dr Renata Żaba-Nieroda
 13. Mgr Radosław Ciukaj
 14. Bartłomiej Balawejder – przedstawiciel studentów

 _____________________________________

 Zespół programowo-dydaktyczny ds. kierunku Finanse i rachunkowość

 1. Przewodnicząca – Prof. dr hab. Maria Kosek- Wojnar
 2. Sekretarz – Dr Marcin Surówka
 3. Prof. UEK dr hab. Józefa Gniewek
 4. Prof. UEK dr hab. Małgorzata Kożuch
 5. Prof. UEK dr hab. Anna Moździerz
 6. Prof. UEK dr hab. Aleksandra Jurkowska
 7. Dr Maciej Bolisęga
 8. Dr Mateusz Folwarski
 9. Dr Agnieszka Franczak
 10. Dr Sylwia Krajewska
 11. Dr Katarzyna Maj-Waśniowska
 12. Dr Tomasz Maślanka
 13. Dr Grzegorz Strupczewski
 14. Dr Ewa Ślęzak
 15. Dr Jan Tatar
 16. Dr Krzysztof Wąsowicz
 17. Dr Katarzyna Chłapek
 18. Bartosz Majtyka – przedstawiciel studentów

_____________________________________

 Zespół programowo-dydaktyczny ds. kierunku Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

 1. Przewodnicząca: Prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar
 2. Sekretarz: Dr Krzysztof Stepaniuk
 3. Prof. dr hab. Józefa Famielec
 4. Prof. dr hab. Krzysztof Surówka
 5. Prof. UEK dr hab. Małgorzata Kożuch
 6. Prof. UEK dr hab. Anna Moździerz
 7. Dr Renata Papież
 8. Dr Konrad Stolarski
 9. Dr Renata Żaba-Nieroda
 10. Dr Ewa Babuśka
 11. Dr Joanna Niżnik
 12. Ewa Bielak – przedstawiciel studentów

_____________________________________

 Zespół programowo-dydaktyczny ds. kierunku Rynki finansowe

 1. Przewodniczący: Prof. dr hab. Jan Czekaj
 2. Sekretarz: Dr Paweł Oleksy
 3. Prof. UEK dr hab. Konrad Grabiński
 4. Prof. UEK dr hab. Monika Szaraniec
 5. Prof. UEK dr hab. Joanna Wyrobek
 6. Dr Krzysztof Jonas
 7. Dr Małgorzata Snarska
 8. Dr Jan Tatar
 9. Dr Andrzej Zyguła
 10. Edyta Kośla – przedstawiciel studentów

_____________________________________

Zespół ds. Jakości Kształcenia

 1. Przewodnicząca: Prof. UEK dr hab. Maria Płonka
 2. Prof. UEK dr hab. Łukasz Popławski
 3. Dr Maciej Cycoń
 4. Dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 5. Dr Krzysztof Jonas
 6. Dr Joanna Rutkowska
 7. Dr Konrad Stępień
 8. Dr Bartłomiej Wrona
 9. Bartosz Majtyka – przedstawiciel studentów

_____________________________________

 Zespół ds. Studiów Podyplomowych

 1. Dr Katarzyna Maj-Waśniowska
 2. Dr Marcin Surówka
 3. Dr Paweł Zieniuk

_____________________________________

 Zespół ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej

 1. Przewodnicząca: Prof. UEK dr hab. Maria Płonka
 2. Prof. UEK dr hab. Piotr Małecki
 3. Prof. UEK dr hab. Katarzyna Kochaniak
 4. Prof. UEK dr hab. Aleksandra Jurkowska
 5. Dr Barbara Grabińska
 6. Dr Tomasz Maślanka
 7. Dr Marzena Piszczek
 8. Dr Andrzej Zyguła

_____________________________________

 Zespół ds. nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą

 1. Przewodnicząca: Prof. UEK dr hab. Ewa Miklaszewska
 2. Prof. UEK dr hab. Joanna Krasodomska
 3. Prof. UEK dr hab. Joanna Wyrobek