Kontrast

Zespoły Instytutu Finansów


Zespół programowo-dydaktyczny ds. kierunku Audyt Finansowy

 1. Przewodniczący: Prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski
 2. Sekretarz: Dr Paweł Zieniuk
 3. Prof. UEK dr hab. Józefa Gniewek
 4. Prof. UEK dr hab. Konrad Grabiński
 5. Prof. UEK dr hab. Aneta Kaźmierczyk
 6. Prof. UEK dr hab. Joanna Krasodomska
 7. Prof. UEK dr hab. Małgorzata Kożuch
 8. Dr Ewa Grabowska-Kaczmarczyk – koordynator
 9. Dr Sylwia Krajewska
 10. Mgr Iwona Mazur -Maślanka- koordynator
 11. Mgr Magdalena Łojewska
 12. Hanna Janulek – przedstawiciel studentów

____________________________________

Zespół programowo-dydaktyczny ds. kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem

 1. Przewodnicząca: Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska
 2. Sekretarz: Dr Krzysztof Kil – koordynator
 3. Prof. dr hab. Wanda Sułkowska
 4. Prof. UEK dr hab. Aleksandra Jurkowska
 5. Prof. UEK dr hab. Maria Płonka
 6. Dr Maciej Cycoń- koordynator
 7. Dr Mateusz Folwarski
 8. Dr Alina Klonowska
 9. Dr Grzegorz Strupczewski
 10. Mgr Radosław Ciukaj
 11. Prof. UEK dr hab. Jan Byrski
 12. Prof. UEK dr hab. Stanisław Wanat
 13. Bartłomiej Balawejder – przedstawiciel studentów

____________________________________

Zespół programowo-dydaktyczny ds. kierunku Finanse i rachunkowość

 1. Przewodniczący – Prof. UEK dr hab. Marcin Kędzior
 2. Sekretarz – Dr Katarzyna Mokrzycka – Kogut – koordynator

Przedstawiciele Katedr:

 1. Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska – Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego
 2. Prof. UEK dr hab. Katarzyna Kochaniak – Katedra Finansów i Polityki Finansowej
 3. Prof. UEK dr hab Piotr Paweł Małecki – Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego
 4. Prof. UEK dr hab. Maria Płonka – Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń
 5. Prof. UEK dr hab Katarzyna Świetla – Katedra Rachunkowości Finansowej
 6. Prof. UEK dr hab. Joanna Wyrobek – Katedra Finansów Przedsiębiorstw
 7. Dr hab. Tomasz Maślanka
 8. Dr Alicja Kasperowicz-Stępień
 9. Dr Krzysztof Kil- koordynator
 10. Dr Sylwia Krajewska
 11. Dr Katarzyna Maj-Waśniowska – Katedra Finansów Publicznych
 12. Dr Marcin Surówka – koordynator
 13. Dr Renata Żaba-Nieroda
 14. Dr Janusz Żarnowski – Katedra Rynków Finansowych
 15. Bartosz Majtyka – przedstawiciel studentów 1. Stopień
 16. Anastasiia Momot – przedstawiciel studentów 2. Stopień

____________________________________

Zespół programowo-dydaktyczny ds. kierunku Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

 1. Przewodnicząca: Prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar
 2. Sekretarz: dr Krzysztof Stepaniuk
 3. Prof. UEK dr hab. Małgorzata Kożuch
 4. Dr Alicja Kasperowicz-Stepień
 5. Dr Joanna Niżnik
 6. Dr Katarzyna Owsiak
 7. Dr Krzysztof Wąsowicz – koordynator
 8. Dr Renata Żaba-Nieroda
 9. Małgorzata Sołtys – przedstawiciel studentów

____________________________________

Zespół programowo-dydaktyczny ds. kierunku Rynki finansowe

 1. Przewodniczący: Prof. UEK dr hab. Marcin Czupryna
 2. Sekretarz: dr Paweł Oleksy
 3. Prof. UEK dr hab. Marcin Kędzior
 4. Dr hab. Andrzej Zyguła – koordynator
 5. Dr Krzysztof Kil
 6. Dr Małgorzata Snarska
 7. Prof. UEK dr hab. Monika Szaraniec
 8. Piotr Barcz – przedstawiciel studentów

____________________________________

Zespół ds. Jakości Kształcenia

 1. Przewodniczący: Prof. UEK dr hab. Konrad Grabiński
 2. Sekretarz: dr Sylwia Krajewska
 3. Dr hab. Andrzej Zyguła
 4. Dr Maciej Cycoń
 5. Dr Krzysztof Jonas
 6. Dr Krzysztof Kil
 7. Dr Katarzyna Łach
 8. Dr Piotr Sołtyk
 9. Dr Katarzyna Stabryła – Chudzio
 10. Dr Krzysztof Wąsowicz
 11. Daniel Pysno – przedstawiciel studentów

____________________________________

Zespół ds. Studiów Podyplomowych

 1. Przewodnicząca: UEK dr hab. Katarzyna Świetla
 2. Dr Katarzyna Maj-Waśniowska
 3. Dr Katarzyna Mikołajczyk
 4. Dr Marcin Surówka
 5. Dr Paweł Zieniuk
 6. Mgr Radosław Ciukaj
 7. Mgr Radosław Ślusarczyk

____________________________________

Zespół ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej

 1. Przewodnicząca: Prof. UEK dr hab. Aleksandra Jurkowska
 2. Sekretarz: Dr Katarzyna Łach
 3. Prof. dr hab. Wanda Sułkowska
 4. Prof. UEK dr hab. Małgorzata Kożuch
 5. Prof. UEK dr hab. Joanna Krasodomska
 6. Dr Barbara Grabińska
 7. Dr Marzena Piszczek
 8. Mgr Maciej Jagódka

____________________________________

Zespół ds. nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą

 1. Przewodnicząca: Prof. UEK dr hab. Joanna Krasodomska
 2. Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska
 3. Prof. UEK dr hab. Joanna Wyrobek

____________________________________

Zespołu ds. komunikacji i projektów internetowych

 1. Przewodniczący: dr Michał Boda – Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego
 2. mgr Magdalena Łojewska – Katedra Rachunkowości Finansowej
 3. mgr Joanna Filiczkowska – Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń
 4. dr Katarzyna Maj–Waśniowska – Katedra Finansów Publicznych
 5. mgr Agnieszka Kluczewska – Katedra Rynków Finansowych
 6. dr Alicja Kasperowicz Stępień – Katedra Finansów i Polityki Finansowej
 7. mgr Aleksandra Kultys – Katedra Finansów Rozwoju Zrównoważonego
 8. dr Marcin Molo – Katedra Finansów Przedsiębiorstw