Kontrast

O Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżce Edukacyjnej

Wielokierunkowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna (WISE) to indywidualny program studiów poszerzony o przedmiot Tutoriale mający na celu zintensyfikowany, wielowymiarowy i zintegrowany rozwój studenta realizowany poprzez cykl indywidualnych spotkań.

Oferta skierowana jest do studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (trzy ostatnie semestry 4-6) oraz studiów stacjonarnych drugiego stopnia (dwa ostatnie semestry 3-4).

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, studia w formule WISE może rozpocząć 15 osób na studiach pierwszego stopnia i 10 na studiach drugiego stopnia.

Studenci otrzymują indywidualną opiekę tutorską oraz sami decydują o  planie studiów, wybierając przedmioty spośród wszystkich dostępnych w danym semestrze w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. System tutoriali został zapoczątkowany na uniwersytetach Oxford i Cambridge.

Przedmiot Tutoriale realizuje ogólnoakademickie efekty kształcenia w zakresie:

  • WIEDZY: rozwój wiedzy studenta z zakresu jego indywidualnych zainteresowań akademickich.
  • UMIEJĘTNOŚCI: krytycznego myślenia, krytycznej analizy tekstu, syntezy, logicznego wnioskowania, formułowania argumentów i kontrargumentów, komunikacji pisemnej i werbalnej.
  • KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: samodzielność myślenia, refleksyjność i autorefleksyjność oraz odpowiedzialność społeczna.

Wymienione umiejętności i kompetencje są bezcenne najpierw w efektywnej współpracy studenta z tutorem, a w długookresowej perspektywie w budowaniu właściwych i etycznych relacji społeczno-gospodarczych.

WISE ma na celu nowoczesne i interdyscyplinarne kształcenie elit. Podstawową zasadą funkcjonowania WISE jest relacja mistrz – uczeń.

Odbudowanie rangi relacji „mistrz – uczeń” sprawi, że studiowanie będzie „…to czas smakowania zdobytej wiedzy, niespiesznych poszukiwań, snucia refleksji, odnajdywania połączeń między ideami i faktami, szukania praktycznych zastosowań naukowych odkryć. W czasach pośpiechu i edukacji, która gubi swój sens, to prawdziwa oaza i ratunek dla studenta, nauczyciela, dla uczelni. Mocną stroną tutoringu jest również jego dydaktyczna skuteczność i długotrwałość efektów. W metodzie tutorskiej spotyka się akademicki etos (poszukiwanie prawdy, wspólnota mistrza i ucznia) z naukową skutecznością” [www.tutoring.edu.pl/tutoring_definicja_innowacyjna_metoda,s.46]

Sposobem budowania tej więzi jest zapewnienie studentowi stałej opieki certyfikowanych tutorów, którymi są pracownicy badawczo-dydaktyczni  Instytutu Finansów UEK.

.

Prezentacja Wydziałowej Indywidualne Ścieżki Edukacyjnej na Wydziale Finansów i Prawa (od 01.10.2019 Wielokierunkowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna w Instytucie Finansów UEK)

Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna (WISE) Spotkanie czerwiec 2019

.

Zespół tutorów w Instytucie Finansów:

dr Sylwia Krajewska – koordynator WISE

prof. UEK, dr hab. Maria Płonka

dr Wioletta Bień

dr Katarzyna Chłapek

dr Izabela Emerling

dr Ewa Grabowska – Kaczmarczyk

dr Krzysztof Jonas

dr Marta Kornafel

dr Mariola Mamcarczyk

dr Renata Papież

dr Małgorzata Snarska

dr Paweł Zieniuk

Z ramienia Władz Instytutu WISE nadzoruje:

Dyrektor Instytutu Finansów dr hab. Elżbieta Kubińska, prof. UEK

.

Pytania dotyczące WISE proszę kierować na adres:

wisewfip@uek.krakow.pl