Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

WISE

WISE

Wielokierunkowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna (WISE) to indywidualny program studiów poszerzony o przedmiot Tutoriale mający na celu zintensyfikowany, wielowymiarowy i zintegrowany rozwój studenta realizowany poprzez cykl indywidualnych spotkań.

Oferta skierowana jest do studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (trzy ostatnie semestry 4-6) oraz studiów stacjonarnych drugiego stopnia (dwa ostatnie semestry 3-4).

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, studia w formule WISE może rozpocząć 15 osób na studiach pierwszego stopnia i 10 na studiach drugiego stopnia.

Studenci otrzymują indywidualną opiekę tutorską oraz sami decydują o  planie studiów, wybierając przedmioty spośród wszystkich dostępnych w danym semestrze w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. System tutoriali został zapoczątkowany na uniwersytetach Oxford i Cambridge.

Przedmiot Tutoriale realizuje ogólnoakademickie efekty kształcenia w zakresie:

 • WIEDZY: rozwój wiedzy studenta z zakresu jego indywidualnych zainteresowań akademickich.
 • UMIEJĘTNOŚCI: krytycznego myślenia, krytycznej analizy tekstu, syntezy, logicznego wnioskowania, formułowania argumentów i kontrargumentów, komunikacji pisemnej i werbalnej.
 • KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: samodzielność myślenia, refleksyjność i autorefleksyjność oraz odpowiedzialność społeczna.

Wymienione umiejętności i kompetencje są bezcenne najpierw w efektywnej współpracy studenta z tutorem, a w długookresowej perspektywie w budowaniu właściwych i etycznych relacji społeczno-gospodarczych.

WISE ma na celu nowoczesne i interdyscyplinarne kształcenie elit. Podstawową zasadą funkcjonowania WISE jest relacja mistrz – uczeń.

Odbudowanie rangi relacji „mistrz – uczeń” sprawi, że studiowanie będzie „…to czas smakowania zdobytej wiedzy, niespiesznych poszukiwań, snucia refleksji, odnajdywania połączeń między ideami i faktami, szukania praktycznych zastosowań naukowych odkryć. W czasach pośpiechu i edukacji, która gubi swój sens, to prawdziwa oaza i ratunek dla studenta, nauczyciela, dla uczelni. Mocną stroną tutoringu jest również jego dydaktyczna skuteczność i długotrwałość efektów. W metodzie tutorskiej spotyka się akademicki etos (poszukiwanie prawdy, wspólnota mistrza i ucznia) z naukową skutecznością” [www.tutoring.edu.pl/tutoring_definicja_innowacyjna_metoda,s.46]

Sposobem budowania tej więzi jest zapewnienie studentowi stałej opieki certyfikowanych tutorów, którymi są pracownicy badawczo-dydaktyczni  Instytutu Finansów UEK.

Wielokierunkowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna w Instytucie Finansów UEK – kliknij tutaj aby pobrać.

Zespół tutorów w Instytucie Finansów:

 • dr Sylwia Krajewska – koordynator WISE
 • dr Katarzyna Mikołajczyk – zastępca koordynatora WISE
 • dr Katarzyna Chłapek
 • dr Maciej Cycoń
 • dr Izabela Emerling
 • prof. UEK dr hab. Mateusz Folwarski
 • dr Ewa Grabowska–Kaczmarczyk
 • dr Krzysztof Jonas
 • dr Krzysztof Kil
 • dr Marta Kornafel
 • dr Katarzyna Maj-Serwatka
 • dr Renata Papież
 • prof. UEK dr hab. Maria Płonka
 • dr Małgorzata Snarska
 • dr Paweł Zieniuk

Z ramienia Władz Instytutu WISE nadzoruje:

Dyrektor Instytutu Finansów Prof. UEK dr hab. Elżbieta Kubińska

Pytania dotyczące WISE proszę kierować na adres:

wisewfip@uek.krakow.pl