Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Analiza danych na rynkach finansowych z pakietem R

Analiza danych na rynkach finansowych z pakietem R

Analiza danych na rynkach finansowych z pakietem R

Od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 Katedra Rynków Finansowych prowadzi tylko nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi. Kwestie organizacyjne prowadzone są w Krakowskiej Szkole Biznesu.

Link do rekrutacji

https://www.ksb.biz.pl/studia-podyplomowe/kierunki-studiow/study/analiza-danych-na-rynkach-finansowych-z-pakietem-r---online

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się informacjami na temat  systemu rejestracji. W razie pytań proszę o kontakt z menadżerem studiów podyplomowych w KSB p. Aliną Ławicką  e- mail: alina.lawicka@uek.krakow.pl
Rekrutacja 2022 zostaje przedłużona – przyjmujemy zapisy!
Rozpoczęcie studiów marzec 2022

Studia podyplomowe „Analiza danych na rynkach finansowych z pakietem R” są oferowane przez Katedrę Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ich adresatami są w głównej mierze pracownicy instytucji finansowych, spółek inwestycyjnych, przedsiębiorstw, inwestorzy giełdowi, a także pracownicy naukowi zamierzający prowadzić badania naukowe z wykorzystaniem metod ilościowych.

Celem studiów jest nabycie wiedzy z zakresu empirycznych metod stosowanych w analizie sytuacji na rynkach finansowych, a także wykształcenie praktycznych umiejętności pozyskiwania przetwarzania danych oraz modelowania i prognozowania procesów ekonomicznych i finansowych w środowisku R.

Studia trwają dwa semestry, a łączna liczba godzin dydaktycznych przewidzianych w ramach zajęć wynosi 180. Zajęcia są zaplanowane w soboty w godz. 9.00-17.00 oraz niedziele w godz. 9.00-13.00. Ze względu na charakter studiów zajęcia prowadzone są w laboratorium komputerowym. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostępny na stronie internetowej UEK.

Lp.PrzedmiotLiczba godzin
1.Rynki, instrumenty i instytucje finansowe9
2.Wprowadzenie do środowiska R9
3.Metody czyszczenia i agregowania danych9
4.Metody wizualizacji danych9
5.Elementy statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego9
6.Metody wielowymiarowej analizy danych finansowych9
7.Metody optymalizacji danych finansowych9
8.Metody symulacyjne na rynkach finansowych9
9.Bayesowska analiza danych finansowych9
10.Uogólnione modele liniowe9
11.Analiza danych panelowych w finansach18
12.Wprowadzenie do Data Mining danych finansowych18
13.Elementy Text Mining na rynkach finansowych18
14.Analiza współzależności zjawisk finansowych18
15.Analiza finansowych szeregów czasowych18
SUMA:180

Wykładowcami na studiach podyplomowych są doświadczeni pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiadający odpowiednie kompetencje oraz doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania metod ilościowych w analizie danych finansowych, m. in.:

  • prof. dr hab. Jan Czekaj – Katedra Rynków Finansowych,
  • prof. UEK dr hab. Marcin Czupryna – Katedra Rynków Finansowych,
  • prof. UEK dr hab. Elżbieta Kubińska – Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń,
  • dr Małgorzata Snarska – Katedra Rynków Finansowych,
  • mgr Przemysław Jaśko – Katedra Systemów Obliczeniowych.

W ramach studiów podyplomowych realizowanych jest 15 przedmiotów. Każdy semestr kończy się egzaminem w formie testowej. Na koniec studiów słuchacze przystępują do egzaminu końcowego.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach oraz pozytywna ocena z egzaminu końcowego. Egzamin końcowy ma formę praktycznego zadania wykonywanego samodzielnie na komputerze i obejmuje materiał ze wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach studiów.

Po ukończeniu studiów podyplomowych i pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego słuchacz otrzymuje  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Planowany termin uruchomienia studiów to marzec 2022 (warunek: minimum 18 słuchaczy).

Od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 Katedra Rynków Finansowych prowadzi tylko nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi. Kwestie organizacyjne prowadzone są w Krakowskiej Szkole Biznesu.

Link do rekrutacji:

https://www.ksb.biz.pl/studia-podyplomowe/kierunki-studiow/study/analiza-danych-na-rynkach-finansowych-z-pakietem-r---online

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się informacjami na temat  systemu rejestracji. W razie pytań proszę o kontakt z menadżerem studiów podyplomowych w KSB p. Aliną Ławicką  e- mail: alina.lawicka@uek.krakow.pl

Rekrutacja 2022 zostaje przedłużona – przyjmujemy zapisy!

Rozpoczęcie studiów marzec 2022

Menadżer studiów podyplomowych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się informacjami na temat systemu rejestracji. W razie pytań proszę o kontakt z menadżerem studiów podyplomowych w KSB p. Aliną Ławicką e- mail: alina.lawicka@uek.krakow.pl

Kierownik studiów

dr Paweł Oleksy
pok. 603 bud. F,
tel. 12 293-56-49
e-mail: pawel.oleksy@uek.krakow.pl