Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych:

  • Wyróżniają nas unikatowe programy kształcenia ukierunkowane na aspekty praktyczne oraz profesjonalna kadra dydaktyczna,
  • Oferujemy Wam aż 15 kierunków studiów podyplomowych z zakresu m.in. rachunkowości, finansów, bankowości, innowacji finansowych, a także zarządzania ryzykiem,
  • W ramach wybranych kierunków studiów przygotowujemy słuchaczy do egzaminów branżowych i zawodowych, m.in. ACCA, CIMA, CFA, Certyfikat Bankowca, Doradca Podatkowy.

Kierunki studiów podyplomowych

ACCA-UEK: Rachunkowość finansowa

Studia podyplomowe Rachunkowość finansowa UEK – ACCA są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w otoczeniu biznesowym. ACCA otwiera drogę do kariery na wielu stanowiskach związanych z finansami, rachunkowością i zarządzaniem. Dzięki kwalifikacji ACCA rozwiniesz umiejętności niezbędne na takich stanowiskach, jak: Członek zarządu ds. finansowych (CFO) Kontroler finansowy Analityk biznesowy Audytor Specjalista ds. controllingu Zarządzający funduszami inwestycyjnymi Manager ds. planowania i analiz Manager ds. raportowania Dyrektor ds. ryzyka Dyrektor finansowy.

Więcej informacji.

Analityk finansowy CFA®

Studia Analityk Finansowy CFA realizowane są we współpracy ze stowarzyszeniem CFA Society Poland. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z dziedziny doradztwa inwestycyjnego i finansowego, bankowości, zarządzania ryzykiem, instrumentów pochodnych, zarządzania inwestycjami finansowymi oraz standardów sprawozdawczości finansowej, które pozwolą na skuteczne przygotowanie do egzaminów CFA Level I.

Więcej informacji.

Analiza danych na rynkach finansowych z pakietem R

Adresatami studiów są w głównej mierze pracownicy instytucji finansowych, spółek inwestycyjnych, przedsiębiorstw, inwestorzy giełdowi, a także pracownicy naukowi zamierzający prowadzić badania naukowe z wykorzystaniem metod ilościowych.
Celem studiów jest nabycie wiedzy z zakresu empirycznych metod stosowanych w analizie sytuacji na rynkach finansowych, a także wykształcenie praktycznych umiejętności pozyskiwania przetwarzania danych oraz modelowania i prognozowania procesów ekonomicznych i finansowych w środowisku R.

Więcej informacji.

Bankowość i finanse cyfrowe

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie wysokiej jakości specjalistów do pracy w spółkach z sektora FinTech, bankach komercyjnych i spółdzielczych, instytucjach kredytowych, instytucjach pośrednictwa i doradztwa finansowego, firmach outsourcingowych i pozostałych instytucjach finansowych. W wymiarze praktycznym, studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do podejścia do egzaminów oferowanych w ramach współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Po ukończeniu studiów podyplomowych, słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych, z opcjonalną możliwością podejścia do egzaminów w ramach Systemu Standardów Zawodowych.

Więcej informacji.

Bankowość: Europejski Certyfikat Bankowca

Studia adresowane są do absolwentów studiów finansowych/ekonomicznych, zainteresowanych pracą w polskich i europejskich instytucjach finansowych. Szczególną grupą odbiorców są pracownicy sektora bankowego różnych szczebli, którzy chcą przygotować się do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca i ubiegać się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego, jak również certyfikowanego konsultanta ds. finansowych.

Więcej informacji.

CIMA-UEK: Rachunkowość menedżerska

Studia podyplomowe Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w otoczeniu biznesowym. W szczególności oferta studiów skierowana jest do kadry zarządzającej, specjalistów rachunkowości zarządczej, analityków finansowych, pracowników pionów finansowo-księgowych, menedżerów finansowych, controllerów, pracowników działów controlingu oraz wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem szeroko rozumianej rachunkowości w zarządzaniu.

Więcej informacji.

 

Doradca do spraw ochrony środowiska

Studia podyplomowe Doradca do spraw ochrony środowiska realizowane przy Katedrze Finansów Rozwoju Zrównoważonego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie stanowią odpowiedź na potrzebę wykształcenia wysoko wykwalifikowanych menedżerów – specjalistów w swojej dziedzinie, rozumiejących zarówno procesy kształtujące środowisko przyrodnicze, jak i prawne, ekonomiczne i społeczne mechanizmy, które wpływają na postawy i działania przedsiębiorców oraz społeczeństwa, a które dotyczą ochrony środowiska naturalnego.

Więcej informacji.

Rachunkowość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego

Studia podyplomowe „Rachunkowość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego” są adresowane głównie do osób pracujących w działach finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Studia są dedykowane również osobom, które w przyszłości chcą pracować w takich działach. Mogą być również atrakcyjne dla absolwentów wydziałów ekonomicznych i prawa.

Więcej informacji.

Rachunkowość i finanse (studia dwusemestralne)

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza ekonomicznych i prawniczych zamierzających prowadzić prawno-finansową obsługę sektora prywatnego i publicznego, w szczególności jako radca prawny, doradca podatkowy, pracownik działu księgowego, podatkowego, audytu oraz pełniących funkcje kierownicze w działach finansowych podmiotów gospodarczych.

Więcej informacji

Rachunkowość i finanse (studia trzysemestralne)

Celem studiów jest kształcenie od podstaw z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i wyników, rachunkowości podatkowej, budżetowej, zasad analizy sprawozdań finansowych i ich wykorzystania w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Ponadto, słuchacze zapoznają się również z wybranymi zagadnieniami prawa w szczególności prawa podatkowego.

Więcej informacji

Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych

Studia podyplomowe „Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych” są adresowane głównie do prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, komorników, syndyków, doradców restrukturyzacyjnych oraz kandydatów do objęcia tych funkcji i stanowisk. Na studia zapraszamy również absolwentów wydziałów prawa, jak i wszystkie osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

Więcej informacji.

Rachunkowość podmiotów leczniczych

Studia są adresowane głównie do pracowników podmiotów leczniczych (szpitale, przychodnie) zajmujących się między innymi analizami finansowymi, budżetowaniem czy wycenami procedur medycznych. Mogą być również interesujące dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, jak również osób zajmujących się nadzorem właścicielskim z poziomu urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych czy miast.

Więcej informacji.

Studia podyplomowe UEK przygotowujące do egzaminów ACCA Strategic Professional

Studia podyplomowe są adresowane głównie do osób planujących przystąpienie do egzaminów ACCA Strategic Professional. Celem studiów jest zdobycie profesjonalnej wiedzy na temat sprawozdawczości finansowej MSSF, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz zarządzania strategicznego zgodnie ze światowymi standardami, które promuje międzynarodowa organizacja ACCA.

Więcej informacji.

 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego

Studia „Zarządzanie finansami przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego” są adresowane w szczególności do pracowników przedsiębiorstw, instytucji administracyjnych, rządowych i naukowo-badawczych, działających w sektorze paliwowo-energetycznym. Oferta studiów skierowana jest zarówno do menedżerów, jak i specjalistów, zatrudnionych w działach finansowych, zarządzania ryzykiem, analiz rynkowych, zarządzania portfelem, optymalizacji, zakupów i sprzedaży oraz badań i rozwoju.

Więcej informacji.

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Adresatami studiów są pracownicy instytucji finansowych (tj. banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych), spółek inwestycyjnych, izb rozliczeniowych, departamentów finansowych oraz działów zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz inwestorzy giełdowi.
Program studiów bazuje na wymogach Global Association of Risk Professionals (GARP®), a tym samym umożliwia przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych i uzyskania tytułu Financial Risk Manager (FRM®), który jest powszechnie rozpoznawalny w branży finansowej i potwierdza wysokie kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym.

Więcej informacji.