Kontrast

Bankowość: Europejski Certyfikat Bankowca

Katedra Bankowość i Globalnego Systemu Finansowego UEK

.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe „Bankowość: Europejski Certyfikat Bankowca” realizowane są przy Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Adresatami studiów podyplomowych są osoby, które posiadają tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra (najlepiej kierunków finansowych lub ekonomicznych), i które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu działalności banków komercyjnych i spółdzielczych,  instytucji kredytowych, instytucji pośrednictwa i doradztwa finansowego, firm outsourcingowych oraz pozostałych instytucjach finansowych w Polsce. Studia dedykowane są również osobom, chcącym podjąć pracę w sektorze bankowym na terenie całej Unii Europejskiej. Szczególną grupą odbiorców są pracownicy sektora bankowego różnych szczebli, którzy chcą przygotować się do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca i ubiegać się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie wysokiej jakości specjalistów do pracy w bankach komercyjnych i spółdzielczych,  instytucjach kredytowych, instytucjach pośrednictwa i doradztwa finansowego, firmach outsourcingowych i pozostałych instytucjach finansowych w Polsce. Studia przygotowują również do pracy w sektorze bankowym Unii Europejskiej. W trakcie studiów słuchacze otrzymają aktualną wiedzę na temat funkcjonowania współczesnych instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem banków, na polskim i europejskim rynku finansowym, oraz narzędzia niezbędne do prowadzenia samodzielnych analiz w wybranych obszarach bankowości.

W wymiarze praktycznym, studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do podejścia do egzaminu: Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, wymaganego w ramach systemu standardów kwalifikacyjnych ZBP.

Po ukończeniu studiów podyplomowych, słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych, z opcjonalną możliwością podejścia do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca. Po zdaniu egzaminu słuchacze otrzymają też dyplom EFCB – the European Foundation Certificate in Banking, wydawany przez the European Banking and Financial Services Training Network.

 


Kontakt

Informacji w zakresie studiów podyplomowych „Bankowość:  Europejski Certyfikat Bankowca” udzielają:

 • Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska
  Kierownik Katedry Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego
  uumiklas@cyf-kr.edu.pl oraz miklasze@uek.krakow.pl
 • Dr Mateusz Folwarski
  Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego
  mateusz.folwarski@uek.krakow.pl 
 • Mgr Radosław Ciukaj
  Katedra Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego
  ciukajr@uek.krakow.pl  
 .

.