Kontrast

Rachunkowości i finanse (studia trzysemestralne)


Rachunkowość i finanse (studia trzysemestralne) – kształcimy nieprzerwanie od 20 lat.

Celem studiów jest kształcenie od podstaw z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i wyników, rachunkowości podatkowej, budżetowej, zasad analizy sprawozdań finansowych i ich wykorzystania w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Ponadto, słuchacze zapoznają się również z wybranymi zagadnieniami prawa w szczególności prawa podatkowego.