Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Nagroda Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla Michała Włodarczyka

Nagroda Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla Michała Włodarczyka

Nagroda Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla Michała Włodarczyka

W dniu 20 października 2023 roku odbyła się IV edycja Konferencji Naukowej z cyklu Inwestycje Alternatywne. Organizatorem jest Katedra Ubezpieczeń i Inwestycji w Instytucie Ekonomii i Finansów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Celem konferencji była wymiana myśli i doświadczeń naukowców oraz praktyków związanych z prowadzonymi badaniami nad rozwojem szeroko rozumianych inwestycji alternatywnych.

Poruszana była tematyka rynku nieruchomości, kryptowalut, pieniądza cyfrowego, inwestycji emocjonalnych oraz nowoczesnych instrumentów finansowych.

W ramach konferencji zorganizowano Konkurs o Nagrodę Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nagrodzonym w tym konkursie został Michał Włodarczyk – pracownik Katedry Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń UEK.

Nagrodzony został artykuł pt. The Economic Impact of AI-Generated Art on the NFT Market.