Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Akademia TFI PZU

Akademia TFI PZU

Akademia TFI PZU

Akademia TFI PZU

Jesteś studentem 3, 4 lub 5 roku a rynki kapitałowe i inwestowanie to Twój żywioł? Zgłoś się do Akademii TFI PZU!

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) ma przyjemność zaprosić studentów 3, 4 lub 5 roku do wzięcia udziału w rekrutacji do Akademii TFI PZU.

W trakcie 6 miesięcy trwania Akademii (od 4 grudnia 2023 r. do 17 maja 2024 r.) uczestnicy będą mieli okazję zdobyć praktyczną wiedzę na temat zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz sprawdzić zdobyte umiejętności w praktyce. Na najlepszych czekają 6-miesięczne płatne staże w TFI PZU / pionie inwestycji Grupy PZU!

Akademia składa się z II etapów.

W I etapie (4-15.12.2023) uczestnicy poznają m.in.:

  • tajniki analizy gospodarek i rynków finansowych,
  • zasady alokacji aktywów,
  • zarządzanie akcjami i obligacjami,
  • zarządzanie ryzykiem funduszy inwestycyjnych,
  • strategie zarządzania funduszami inwestycyjnymi,
  • obsługę i funkcjonalności serwisu Bloomberg Terminal®– narzędzia niezbędnego w codziennej pracy zarządzających aktywami.

W tym etapie zaplanowaliśmy łącznie 8 paneli tematycznych wypełnionych ogromną dawką wiedzy (ok. 1-godzinne spotkania w formie hybrydowej: stacjonarnie i online – forma udziału do wyboru przez uczestnika).

W II etapie (08.01.2024-17.05.2024) uczestnicy wykorzystają zdobytą wcześniej wiedzę w praktyce. Zadaniem będzie:

  • zarządzanie portfelem inwestycyjnym (i dokonywanie wirtualnych transakcji rynkowych),
  • udział w cyklicznych komitetach inwestycyjnych, podczas których będą omawiane i analizowane dokonane przez uczestników decyzje inwestycyjne.

Uczestnicy będą mieli zapewniony stały kontakt z zarządzającymi funduszami w TFI PZU na potrzeby indywidualnych konsultacji. Dodatkowo będzie możliwość uczestniczenia w opcjonalnych spotkaniach dotyczących m.in. podstaw prawnych funkcjonowania funduszy inwestycyjnych czy zarządzania funduszami indeksowymi. Wszystkie spotkania na tym etapie również organizowane będą w formie hybrydowej.

Każdy uczestnik Akademii w trakcie jej trwania będzie mieć do dyspozycji Bloomberg Terminal®.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 listopada 2023 r. Aktualne informacje nt. Akademii, opis procesu rekrutacyjnego i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie in.pzu.pl/akademia-tfi-pzu