Ułatwienia dostępu

Instytut Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca dyplomowa i obrona

Praca dyplomowa i obrona

Praca dyplomowa i obrona

Wytyczne dotyczące pisania prac dyplomowych znajdują się na stronie COS.

 

Komunikat Prorektora dot. wytycznych do przygotowania pracy dyplomowej
Wersja edytowalna strony tytułowej pracy dyplomowej
Rekomendacje Instytutu Finansów w zakresie pisania prac dyplomowych
 
Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w systemie APD (Archiwum Prac Dyplomowych) mija z dniem:
17 września 2023 – dla studentów kończących studia w semestrze letnim 2022/2023


WYKAZ ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Zagadnienia kierunkowe dla kierunku Finanse i rachunkowość

Zagadnienia specjalnościowe dla kierunku Finanse i rachunkowość

Ścieżka Corporate Finance & Accounting

Zagadnienia kierunkowe

Zagadnienia specjalnościowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Zagadnienia kierunkowe dla kierunku Finanse i rachunkowość

Zagadnienia specjalnościowe dla kierunku Finanse i rachunkowość

Ścieżka Corporate Finance & Accounting

Zagadnienia kierunkowe

Zagadnienia specjalnościowe

Zagadnienia kierunkowe dla kierunku Audyt Finansowy

Zagadnienia kierunkowe dla kierunku Rynki finansowe

Zagadnienia specjalnościowe dla kierunku Rynki finansowe

Zagadnienia kierunkowe dla kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem

Zagadnienia specjalnościowe dla kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem

Zagadnienia kierunkowe dla kierunku Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego