Kontrast

Aktualności

22 stycznia 2021 r.

Czy, jak i kiedy powrót do normalności w polityce makroekonomicznej?

Relacja z seminarium organizowanego w ramach współpracy trzech ośrodków naukowych – Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

12 stycznia 2021 roku o godz. 17:00 na platformie Zoom odbyło się seminarium naukowe pt.. Czy, jak i kiedy powrót do normalności w polityce makroekonomicznej? Spotkanie, w którym wzięło udział ponad pięćdziesiąt osób prowadziła Prof. dr hab. Marta Postuła (Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), wprowadzenie przedstawił Prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz (Dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego), komentarz wygłosiła dr Katarzyna Stabryła-Chudzio (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Finansów i Polityki Finansowej).

Spotkanie to zainaugurowało cykl seminariów naukowych pt. Konkretnie o ekonomii, które są organizowane w ramach współpracy trzech ośrodków naukowych – Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Po wystąpieniu Prof. ALK dr hab. Jacka Tomkiewicza i dr Katarzyny Stabryły-Chudzio głos zabrali uczestnicy spotkania. Seminarium miało przybliżyć opinie osób ze świata nauki i praktyki gospodarczej na temat bieżących i przyszłych procesów zachodzących w polityce makroekonomicznej w kraju i na świecie. Zwracano uwagę na konsekwencje niskich lub wręcz ujemnych stóp procentowych dla gospodarki z uwzględnieniem różnych grup podmiotów, a także zjawisk inflacyjnych. Zastanawiano się również nad skutkami skupowania skarbowych instrumentów finansowych przez banki centralne, oraz próbowano określić wpływ rządowych programów pomocowych na stan finansów publicznych biorąc pod uwagę powiększający się w wielu państwach deficyt budżetowy i dług publiczny. Wyrażono zaniepokojenie brakiem wyraźnych informacji ze strony Komisji Europejskiej o warunkach powrotu do procedur Semestru europejskiego po tym, jak podjęto decyzję o czasowym zawieszeniu reguł Paktu Stabilności i Wzrostu (wprowadzenie tzw. klauzuli wyjścia – escape clause) oraz zatwierdzono specjalną pomoc publiczną dla przedsiębiorstw borykających się z problemami w wyniku kryzysu wywołanego koronawirusem. Zbyt wczesne usunięcie środków pomocowych mogłoby wywołać kolejną falę kryzysu i wymagać dalszych ograniczeń, jednocześnie zbyt długie przekazywanie środków wsparcia mogłoby przynieść efekt przeciwny do zamierzonego.

Kolejne seminaria z cyklu Konkretnie o ekonomii odbędą się w marcu i maju bieżącego roku, na które już serdecznie Państwa zapraszamy. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

 

Katarzyna Stabryła-Chudzio

Plakat

 

11  grudnia 2020 r.

Prof. UEK dr hab. Anna Moździerz została laureatką VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych!

Nagrodzona praca habilitacyjna nosi tytuł Paradygmat deficytów bliźniaczych a doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

To kolejna prestiżowa nagroda za tę monografię. W 2019 r. prof. UEK dr hab. Anna Moździerz otrzymała Nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. Edwarda Lipińskiego za pracę wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych.

Celem konkursu organizowanego przez jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej oraz zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii oraz finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

W konkursie mogli wziąć udział autorzy prac habilitacyjnych z zakresu nauk ekonomicznych, którzy uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Wyniki konkursu ogłoszono 11 grudnia 2020 r.

VII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP była objęta patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NBP: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2020/doktorska-i-habilitacyjna/main.html

 

11 grudnia 2020 r.

Nagroda Prezesa NBP dla Pani mgr Dominiki Mielczarek-Kurekza autorki pracy magisterskiej 

Pani mgr Dominika Mielczarek-Kurek, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Prawa, otrzymała III nagrodę w XIII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Nagrodzona praca pt. Zmiana w nastawieniu do oszczędzania pomiędzy pokoleniami X, Y oraz Z, została napisana w Katedrze Finansów i Polityki Finansowej pod kierunkiem naukowym dr Katarzyny Mikołajczyk. Gratulujemy!

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2020/magisterska/main.html

 

29 listopada  2020 r.

Debata: „GOSPODARKA. Czy leci z nami pilot?”

Prof. UEK dr hab. Anna Moździerz – Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kierownik Katedry Finansów i Polityki Finansowej w dniu 26 listopada 2020 r. wzięła udział w debacie zatytułowanej: „GOSPODARKA. Czy leci z nami pilot?”.

Debata była drugą z cyklu debat „Przemyśleć Kraków i Małopolskę. Perspektywa 2030”. Pomysłodawcą i organizatorem debat jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ze współpracy z Urzędem Miasta Krakowa oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Dyskusja dotyczyła wpływu pandemii na gospodarkę w wymiarze krajowym i lokalnym. Wśród poruszanych wątków znalazły się: równowaga między gospodarka a medycyną, rządowe strategie rozwoju kraju, rozwój instytucji publicznych, postpandemiczna perspektywa dla Krakowa, którego filarami rozwoju były branże turystyki zagranicznej i międzynarodowych usług biznesowych.

 

Gospodarzem spotkania i moderatorem był prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Debatę poprowadził red. Zbigniew Bartuś – publicysta „Dziennika Polskiego” i mediów Polska Press Grupy.

W roli panelistów wystąpili również:

 • prof. UE dr hab. Robert Tomanek – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
 • prof. dr hab. med. Andrzej Matyja – Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej
 • Piotr Ziętara – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
 • Paweł Suliński – Senior Director, GBS Transformation Lead, Hitachi Vantara

Nagranie z debaty dostępne jest pod adresem: https://www.facebook.com/watch/?v=2900156523541129

 

29 listopada  2020 r.

Prof. dr hab. Stanisław Owsiak i magister Radosław Ślusarczyk wyróżnieni przez Ministra Edukacji Narodowej

W związku z sukcesami reprezentacji Polski młodych ekonomistów na III Międzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej dwaj pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie otrzymali od Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego listy gratulacyjne.

 

W dniach 7-13 września br. odbyła się III Międzynarodowa Olimpiada Ekonomiczna (MOE), w ramach której o tytuł najlepszego młodego ekonomisty rywalizowała młodzież szkół średnich z całego globu. Funkcję gospodarcza zawodów pełniła stolica Kazachstanu, Nursułtan. Ze względów na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 odbyła się ona w formule zdalnej. Wzięło w niej udział 130 uczniów szkół średnich z 29 państwa. Tradycyjnie MOE składa się z trzech części: 1. Podstawy finansów; 2. Ekonomia; 3. Business case.  W zawodach Polskę reprezentowali finaliści XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej:

 1. Maksymilian Mucha z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Nałkowskiej w Krakowie
 2. Jakub Łaszkowski z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 3. Mateusz Gil z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie
 4. Michał Przybyło z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie
 5. Piotr Kaczyński z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie

Team Leaderami reprezentacji Polski byli pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Prof. dr hab. Stanisław Owsiak (Instytut Finansów) oraz mgr Radosław Ślusarczyk (Instytut Finansów). Funkcję koordynatora polskiej drużyny pełni mgr Radosław Ślusarczyk. Dodatkowo, Prof. dr hab. Stanisław Owsiak jest członkiem International Board – organu statutowego Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej. W trakcie zawodów III Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej zarówno Prof. Stanisław Owsiak, jak i mgr Radosław Ślusarczyk pełnili funkcję członków jury (w części Business Case).

Zawody III Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej zakończyły się dużym sukcesem polskiej reprezentacji. W indywidualnej klasyfikacji generalnej medale zdobyli:

 1. Jakub Łaszkowski – medal złoty
 2. Mateusz Gil – medal srebrny
 3. Maksymilian Mucha – medal srebrny
 4. Piotr Kaczyński – medal brązowy

Co więcej, Jakub Łaszkowski został nagrodzony tytułem “Best in Economics”, a uzyskany przez niego wynik z części “Ekonomia” był najwyższy wśród uczestników III MOE (ex aequo z Alexandrem Lutsenką, Rosja).

W generalnej klasyfikacji drużynowej zwyciężyła Brazylia. Podium uzupełniły reprezentacje Indonezji (srebrny medal) i Rosji (brązowy medal). Reprezentacja Polski w klasyfikacji generalnej zajęła 7. miejsce (awans o 3 pozycje w porównaniu z II MOE). Nasza drużyna uplasowała się również na wysokim, 4. miejscu, w części “Finanse” (za Kanadą, Indonezją i Nową Zelandią)

Sukces młodych polskich ekonomistów na arenie międzynarodowej oraz wkład pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w jego osiągnięcie zostały zauważone przez Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego. Prof. dr hab. Stanisław Owsiak i magister Radosław Ślusarczyk otrzymali imienne listy gratulacyjne.

Co więcej, w dniach 18-20 listopada br. odbyła się Europejska Olimpiada Ekonomiczna. Funkcję gospodarza zawodów pełniły Węgry. Patronat nad Olimpiadą objął laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Thomas J. Sargent (William R. Berkley Professor of Economics and Business at the New York University). Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 odbyła się ona w formule zdalnej. W finałowej rundzie zmagań wzięło udział 20 uczniów szkół średnich. Tradycyjnie zawody składały się z części pisemnej i ustnej. Reprezentacja Polski przystąpiła do nich w składzie takim samym, jak w przypadku Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej.

Finał Europejskiej Olimpiady Ekonomicznej zakończyły się dużym sukcesem polskiej reprezentacji. Aż dwóch naszych reprezentantów znalazło się na podium zawodów, byli to: Jakub Łaszkowski (2. miejsce) oraz Mateusz Gil (3. miejsce). Wysokie pozycje zajęli również Maksymilian Mucha (5. miejsce) oraz Piotr Kaczyński (9. miejsce). Najlepszym młodym ekonomistą okazał się Otakar Kořínek z Czech

Należy dodać, że członkami Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (działającym przy Polskim Towarzystwie Ekonomiczne) są również następujący pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Prof. UEK dr hab. Anna Moździerz (Instytut Finansów), dr Ryszard Kowalski (Instytut Ekonomii) oraz dr Grzegorz Wałęga (Instytut Ekonomii).

List gratulacyjny Ministra Dariusz Piontkowskiego dla Prof. Stanisława Owsiaka

List gratulacyjny Ministra Dariusz Piontkowskiego dla    mgr Radosława Ślusarczyka

 

25 listopada  2020 r.

Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa dr hab. Anna Moździerz, prof. UEK zaprasza na debatę pt.  GOSPODARKA. Czy leci z nami pilot?

Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa dr hab. Anna Moździerz, prof. UEK zaprasza na debatę pt. GOSPODARKA. Czy leci z nami pilot?
w  czwartek26 listopada 2020 r. o godz. 16.30 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

 

Udział w niej wezmą:

– prof. Robert Tomanek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
– prof. Andrzej Matyja – Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej
– Piotr Ziętara – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
– Paweł Suliński – Senior Director, GBS Transformation Lead, Hitachi Vantara
– prof. Anna Moździerz – Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prowadzący: red. Zbigniew Bartuś – Publicysta „Dziennika Polskiego” i mediów Polska Press Grupy
Wprowadzenie do debaty i komentarz – prof. Stanisław Mazur, rektor UEK

Debata transmitowana będzie online na kanale YT Uczelni.
Podaję również bezpośredni link do debaty:
https://youtu.be/gpIXWsEaUkU

Przed spotkaniem, wśród użytkowników internetu, przeprowadzona zostanie ankieta, której wyniki zostaną zaprezentowane podczas debaty.

Link do ankiety: https://forms.gle/V1cqdVr4m4bQZzcm7
Zachęcamy do jej  wypełnienia!

 

 

24 listopada  2020 r.

Rozmowa    z kierownikiem Katedry Finansów i Polityki Finansowej w Radiu Kraków

W Radio Kraków 24 listopada 2020 r. została wyemitowana rozmowa  z prof. UEK dr hab. Anna Moździerz (Dziekanem Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UEK, Kierownikiem  Katedry Finansów i Polityki Finansowej). Rozmowa dotyczyła polityki fiskalnej w okresie pandemii COVID’19.

Z wywiadem można się zapoznać na stronie Radio Kraków.

 

 

 

17 października 2020 r.

Inauguracja studiów podyplomowych dla pracowników Resortu Finansów

IMG_20201017_083255.jpg

Miło nam poinformować, że 17 października br. odbyła się uroczysta inauguracja prestiżowego kierunku studiów podyplomowych „Rachunkowość finansowa, zarządcza i sprawozdawczość finansowa”. Studia te są organizowane dla pracowników Resortu Finansów przez Katedrę Finansów i Polityki Finansowej w ramach zamówienia publicznego Krajowej Szkoły Skarbowości w Warszawie. W uroczystości inauguracji uczestniczyli m.in.: Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur (Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie); prof. UEK dr hab. Anna Moździerz (Dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UEK, Kierownik Studiów Podyplomowych); Pani Anna Orchowska (Dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości w Warszawie); dr Danuta Krzywda (Katedra Rachunkowości Finansowej UEK) oraz mgr Radosław Ślusarczyk (Katedra Finansów i Polityki Finansowej UEK, opiekun kierunku).

Inauguracja miała formułę hybrydową. Z przedstawicielami Uczelni zgromadzonymi w sali Muzeum UEK pozostali uczestnicy inauguracji połączyli się przy wykorzystaniu platformy ZOOM. Wykład inauguracyjny nt. „Współczesna rachunkowość – problemy i płaszczyzny rozważań” wygłosiła Pani Doktor Danuta Krzywda.

Zdjęcia: Radosław Ślusarczyk